תוכן העניינים

עמוד:11

1 . 2 . 5 . 12 שימפנזים ושליית טרמיטים 2 . 2 . 5 . 12 283 שימוש בעלים לניקוי פצעים מדממים ולניגוב 3 . 2 . 5 . 12 284 השימוש בעצמים שונים כחלק מעיצוב תרבותי 6 . 12 284 השימוש ב"ערכות כלים" 7 . 12 285 משהו על יכולת השימוש בכלים של קופי קפוצ'ין 8 . 12 286 מסקנות אפשריות בקשר ל"העברה תרבותית" או "תרבויות מתגבשות" 288 הערות 291 פרק 13 "רוקחות זואולוגית" - הכרת צמחי מרפא על ידי בעלי חיים "חכמים" 1 . 13 295 פתיחה 2 . 13 295 הדגמת הנושא על פי שימוש בצמח מרפא על ידי שימפנזה חולה 3 . 13 295 רוקחות זואולוגית — מהי 4 . 13 297 רוקחות זואולוגית בקרב הפרימאטים וכמה בעלי חיים אחרים 1 . 4 . 13 298 שימפנזים 298 2 . 4 . 13 גורילות 3 . 4 . 13 298 אוראנגאוטנים 4 . 4 . 13 299 קופי קפוצ'ין 5 . 4 . 13 300 מקוקי רזוס , לנגורים וקולובוסים , וצריכת אדמה 6 . 4 . 13 300 דובים 7 . 4 . 13 301 עופות והתנמלות 5 . 13 303 צמחי מרפא ופעילות מינית 1 . 5 . 13 303 קופים 303 2 . 5 . 13 פילים 6 . 13 304 שאלות ומסקנות שונות 305 הערות 307 חלק שלישי השלכות ומסקנות בנוגע ליחסו של האדם אל בעלי החיים בתחומים שונים 309 פרק 14 על הריגת בעלי חיים 1 . 14 311 השימוש בבעלי חיים לעבודה 2 . 14 311 בעיית הציד 312 3 . 14 הערות על ציד זאבים 4 . 14 320 צמחונות - שיקולים בעד ונגד 5 . 14 323 הריגת חיות לשם מזון וצרכים שונים של האדם 6 . 14 326 חקלאות תעשייתית ו"חרושת בשר" 327

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר