תוכן העניינים

עמוד:10

פרק 11 פעילות אמנותית של בעלי חיים - האמנם ? 253 הקדמה משחק של בעלי חיים 1 . 11 253 פתיחה 2 . 11 254 אמנות ובעלי חיים 3 . 11 255 אמנות מהי ? 4 . 11 256 אמנות של בעלי חיים מול אמנותו של האדם 5 . 11 257 על אמנות הציור של קופים ופילים 1 . 5 . 11 258 ציורי קופי על בשבי ; האם בעלי החיים מסוגלים לעסוק באמנות ציור מופשטת ? 2 . 5 . 11 258 ציורי הפילים 3 . 5 . 11 260 סיכום ביניים על "אמנות" של יונקים 6 . 11 261 על אמנות של ציפורים ועופות בטבע — הקשר לחיזור , לשפה ולראיית צבעים 1 . 6 . 11 262 עוד על ציפורי הסוכה 2 . 6 . 11 262 ( Bower-birds ) חשיבות הריקודים של ציפורי גן העדן , העגורים והזנבנים 7 . 11 263 סיכום 265 הערות 266 פרק 12 שימוש בכלים על ידי בעלי חיים 1 . 12 פתיחה 1 . 1 . 12 271 תיאור כללי של הנושא 2 . 12 2 71 סקירה כללית על שימוש בכלים ; מהו שימוש בכלי והגדרותיו 1 . 2 . 12 273 למידה ושימוש אפשרי בכלים אצל חרקים 2 . 2 . 12 275 שימוש אפשרי בכלים אצל דג הצלפון 3 . 2 . 12 276 שימוש בכלים על ידי פרושי דארווין ועופות אחרים 276 4 . 2 . 12 הרחם ובעיות "ההברקה שאין לה המשך אחר" 3 . 12 277 ( Insight ) דוגמאות לשימוש בכלים בקרב "בעלי , "תחושה שאינם פרימאטים 1 . 3 . 12 278 לוטרות 2 . 3 . 12 278 פילים אפריקניים 3 . 3 . 12 279 דולפיננים 4 . 12 280 על טיפוסי השימוש בכלים בקופים ובקופי אדם 1 . 4 . 12 280 בבונים וקופי מקוק 280 2 . 4 . 12 על שימוש בכלים על ידי השימפנזים 3 . 4 . 12 281 שימוש בכלים על ידי גורילות , בעיקר בשבי 5 . 12 282 שימוש בכלים וחשיבותו באבלוציה של ההומינידים 1 . 5 . 12 282 תחילת המחקר בקופי העל , בעיקר שימפנזים 2 . 5 . 12 282 אופני השימוש בכלים אצל הפונגידים , ובעיקר אצל השימפנזים 283

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר