אתיקה, רגשות ובעלי־חיים על מעמדם המוסרי של בעלי־חיים

עמוד:4

Ze ' ev Levy and Nadav Levy on the Moral Status of Animals Ethics , Emotions and Animals עריכה לשונית : גבריאלה אביגור רותם הביא לדפוס : יעקב לזר מסת"ב ISBN 965-04-2533-0 © כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע"מ ת . ד . , 1432 טל' , 03-5785810 ולהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה הר הכרמל , חיפה , 31905 Mt Carmel , Haifa 3 1905 and University of Haifa Press Tel Aviv , 2002 P . O . B 1432 Tel . 03-57858 10 Fax : 03-57858 11 by Sifriat Poalim Publishing House Ltd . © All rights reserved תל אביב , תשס '' ב 2002

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר