אתיקה, רגשות ובעלי־חיים על מעמדם המוסרי של בעלי־חיים