מבוא

עמוד:9

התקשורת והעיתונות החדשות . אף שאנו פוגשים בו , לא במפתיע , גם בחוגי הימין הקיצוני ( ניאו-פאשיסטים , לאומניים-גזעניים , נוצרים מסורתיים או קנאים , ( נושא אנטי-יהודי זה הוא בעיקר נחלתם של : בתועמלני כל התגלמויות האסלאם הפוליטי או הרדיקלי ( הזרמים השונים של האסלאמיזם או של ' רדיקליזם ;( 'האסלאמי 2 הסבר מינימלי של השימוש במונחים תיאוריים יכול להתבסס על ההשלמה הרעיונית הזו : " האסלאמיזם מתייחס לניצולים הפוליטיים של האסלאם . יש להבדילו מן הפונדמנטליזם , שניתן להגדיר כחזרה לטקסטים המייסדים , לקוראן , למסורת של הנביא מוחמד והמשתדל להיות נאמן ככל האפשר לשמירה הדתית היומיומית על רוח בראשית של ההתגלות . הפונדמנטליזם הופך לאסלאמיזם כאשר משתמשים בו כאידיאולוגיה בתחרות הפוליטית שמטרתה לשנות את החברה ואת המדינה , בכדי להתאים אותן למסר של הקוראן . הוא פועל במקרה כזה כאידיאל פוליטי " Bernard Botiveau , opolitiques des islams , Paris , Economica , 1997 , p . 95 י sari , G י . Jocelyne C אפשר גם להתחשב בהנמקתו של מקסים רודינסון , ( Rodinson ) המוטרד מהשימוש הנפוץ במונח ' אסלאמיזם' ( או ' ( 'אסלאמיסט או מהסיכון להתבלבל עם המונחים ' אסלאם' . 'אסלאמי'ו לכן , רודינסון מסתייע בביטוי ' קנאות דתית , 'מוסלמית המציע אפשרות לניתוחים השוואתיים . . Paris , Fayard , 1993 , puis Pocket , 1995 , pp . 231-295 , 301-330 L'islam : politique et croyance , 8 בפנייתו , בתחילת שנות השמונים , לקטגוריה של ' הרדיקאליזם , 'האסלאמי שם אוליבייה רואה ( Roi ) את הדגש הן על שיבה , 'שורשים'ל והן על הקיצוניות , דהיינו על שני המאפיינים העיקריים של האסלאם הפוליטי , אשר מאז שנות השביעים , " עובר כגל סוחף על כל העולם המוסלמי " res musulmans . Egypte et Syrie . ) 1928- Olivier ט rard Michaud ) Michel Seurat ( , Les Fr י et G י " Essai de typologie Carr , י 1982 ( , Paris , Gallimard / Julliard , 1983 , p . 205 ( . Voir Olivier Carr et Paul י . Dumont ) dir . ( , Radicalismes islamiques , vol . I , Paris , L'Harmattan , 1985 , pp . 5-21 descriptive des mouvements radicaux d'inspiration musulmane " , in : Olivier Carr המימד ' האינטגראליסטי' ( מילה שאולה מאמיל פולה , ( Poulat שפירושו תביעה לאותנטיות תרבותית או לטהרנות מילולית , מתקיים באסלאמיזם לצדה של הנטיה המקסימאלית או הקיצונית , המקבלת את צורת הקנאות , במיוחד בביטויה המלחמתי , ה " ג'יהדיסט . " מעבר לכך , גילו חוקרים רבים בכל העולם המוסלמי את המתח שבין הקוטב של האסלאמיזם הפוליטי , המצווה להשתלט על סמכותה של המדינה , לבין זה של הניאו-פונדמנטליזם השמרני שמטרתו לשנות את החברה ואת הרגליה , לאסלאם או לאסלאם מחדש את הפרקטיקות התרבותיות . ראה : te et le Pharaon . Les mouvements islamistes dans l'Egypte ט couverte , 1984 ; Olivier Roy , Gilles Kepelm Le Proph י face de Bernard Lewis , Paris , La D י . fabrication des nations , Paris , Le Seuil , 1997 L'Echec de l'islam politique , Paris , Le Seuil , 1992 ; Id ., La Nouvelle Asie centrale ou la contemporaine , pr ברונו אטיאן , ( Etienne ) התכוון בספרו שהתפרסם L'Islamisme radical , Paris : Hachette , ) 2982-ב ( 1987 לחקור את אותה ה " רכישה מחדש של הזירה הפוליטית " ה " עוברת דרך האסלאם . " ראשית מציין המחבר כי יש להתייחס לביטוי ' אסלאמיזם רדיקאלי' " במובן הראשוני של המונח , כלומר הדוקטרינה של האסלאם בשורשו ובו בזמן במובן האמריקני של המונח , כלומר האסלאם הרדיקאלי מבחינה פוליטית , הכמעט מהפכני " d ., Paris , " Biblio Essais " , 1989 , p . 21 ; voir aussi p . ) יי . ( 335 , note 15 r

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר