מבוא

עמוד:8

אך גם נושאי קטרוג חדשים המתמקדים ב'ישראל' , 'ציונות'וב ואלה מוצגים כדמויות מיתיות דוחות . כדי להגיע לעיקר נאמר כי טיעוני השיח הזה מוצגים בדרך כלל בצורה הבאה : ' כל היהודים ציונים , בגלוי או בסתר ; היות שהציונות היא קולוניאליזם , אימפריאליזם וגזענות הרי שכל היהודים הם קולוניאליסטים , אימפריאליסטים וגזענים , במוצהר או . 'בנסתר על ידי הצגת ה'ציונות' כהתגלמות הרוע המוחלט , חזרה והתגבשה במחצית השנייה של המאה העשרים השקפת עולם אנטי-יהודית . בדומה ל'אנטישמיות' מן הזן הישן במלוא משמעותה , השקפה זו נבנתה על יסוד שנאה אבסולוטית ליהודים – הנתפסים באופן פנטסמגורי כנציגיה של ישות אחת ויחידה , שלילית מיסודה , או כעותקים של מעצמה שטנית – על יסוד שנאה טוטאלית המכוונת נגד היהודים " הנתפסים כלשעצמם כבעלי מהות הרסנית . " זהו צירוף של שני נושאי קטרוג : היהודים נמצאים בכל מקום – זו הנוודות , ובכל מקום הם תומכים זה בזה – זו הסולידריות ( כך אפשר להאשימם שהם קבוצת קושרים הפרושה בכל העולם . ( כך ממוחזרים הקטרוגים בדבר ה'רצון לשליטה' ( או ל'כיבוש ( 'העולם ובדבר ' קשר . 'בינלאומי ובה במידה גם השמועה שקנתה לה זה מכבר מעמד של סטריאוטיפ : ' היהודים , 'אשמים אשר תורגמה שוב ושוב , במשך חמישים השנים האחרונות ל הציונים' : , 'אשמים ' הציונות , 'אשמה ' ישראל . 'אשמה תמה אנטי-יהודית זו מופצת בגרסאות שונות בכל רחבי העולם , כתולדה חולנית של טכנולוגיות 2 אני מציין כי לא מדובר כאן בציטוט אלא בבנייה מחדש , במו ידיי , של ההיקש השכיח אשר לא תמיד מופיע בצורה המפותחת והמפורשת הזו . 2 אכן , חשוב להבחין לפחות בשלוש מעלות או רמות , על פי העוצמה ואינטלקטואליזציה ההולכת וגדלה של הגישה האנטי-יהודית : א . אי האהדה המעורפלת והשכיחה המכוונת נגד ה'זרים' והמהווה חלק מן ההתנהגויות הקסנופוביות הכלליות ; ב . תגובות של עוינות המכוונות נגד בני אדם הנתפסים כמעוררים דאגה או כמאיימים , נגיד כיריבים פוטנציאלים . ג . דימוייו השלילים , המשובצים בתוך מערכת אידיאולוגית , של עם מדומה כמעצמה מזיקה , ובו בזמן , כדמותו של האויב המוחלט . הקנאות האידיאולוגית דורשת רמת אינטלקואליזציה גבוהה של היצרים האנטי יהודיים והיא מופיעה רק ברמה השלישית . למודל של הבנה קרובה לשלנו , ראה eory and : e •" t 1982 , pp . 38-42 . Michael R . Marrus , . . Pratice of Anti-Semitism " , Commentary , vol . 74 , n ° 2 , ao lo-arabe " ) 1969 ( , repris dans 2 י it isra ֳ ro , 1981 ; p . 351 , note Maxime Rodinson , " Sur les visions arabes du con י ois Masp ח me juif ? , Paris , Fran ט . 14 . M . Rodinson , Peuple juif ou probl timent arrive " , tonnait Joseph Goebbels en 1932 2 ג " Les juifs sont coupables , le ch ( מצוטט אצל פרילדלנדר : es י nder , L'Allemagne nazie et les Juifs , Tome 1 : les ann ה ra , Paris , Le Seuil , 1997 , p . Saul Friendl י cutions 1933-1939 , tr . Fr . Marie-France de Palom י . ( 119 de pers

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר