הקדמה

עמוד:8

אלתמימי משלב בכתביו תיאורים מקוריים ויוצאי דופן בנושאים כמו גאוגרפיה , הפקת מחצבים , צמחי בר וגידולים חקלאיים , תעשיות שונות ומנהגי אכילה שרווחו בקרב התושבים , בעיקר באזור ירושלים רבתי ואגן ים המלח . המידע שהוא מוסר , מקורו בהתבוננות ובמחקר עצמאי המצטיין בביקורתיות רבה . מאחר שאלתמימי נחשב לרופא מפורסם בכל עולם האסלאם בימי הביניים , אנו מקווים שיהא בספר זה עניין רב לכל העוסקים בתולדות הרפואה ומחקר הראליה של העולם הקדום בכלל . בחלק הראשון של הספר נסקרים אלתמימי , כתביו ומגוון הנושאים שהוא מתאר . בחלק השני של הספר יש קטעים נבחרים מכתביו שתרגמנו , ולנוחיות הקורא שילבנו בחלק הראשון הפניות לקטעים אלה בהתאם לצורך . בסוף הספר צירפנו מילון קצר למקצת המושגים בערבית . אחת הבעיות העיקריות שעמדו לפנינו היא זיהוים של מיני הצומח והמינרלים הנזכרים בכתביו של אלתמימי . במלאכת הזיהוי עסקנו בהתאם למתודה המדעית המקובלת , המבוססת על שילוב של ענפי מחקר מתחומים מגוונים : פילולוגיה , אטימולוגיה , השוואות עם ספרות חז"ל , מקורות מקבילים מאותה תקופה , ממצאים ארכאולוגיים ועוד . מלבד זאת נודעת חשיבות מרבית לזיהוי הצמחים והמינרלים בהתאם לתיאורם , תכונותיהם ותפוצתם הגאוגרפית . בעיה מיוחדת מעמידים שמותיהם של הצמחים והמינרלים . בלשון הערבית אנו מוצאים מבחר עשיר של שמות וניבים המשתנים ממקום למקום . לעתים משמש מונח ערבי שם קיבוצי לכמה מינים או סוגים של צמחים . במחקרנו הסתייענו רבות במילונאות הקלסית והמודרנית ובספרות הפרשנית הענפה מימי הביניים , ובייחוד ניתן משקל רב למקורות היהודיים אגב הדגשת חשיבותם למחקר הראליה בימי הביניים . אמנם מחקרים מודרניים אחדים עסקו אף הם בזיהוים של מקצת חומרי הרפואה הנזכרים אצל אלתמימי , אבל לא אחת נראו לנו הצעותיהם של החוקרים פסקניות מדי , ולא תמיד הן התאימו למציאות הארץ ישראלית . משום כך יש שהעדפנו לנקוט לשון זהירה יותר , בבחינת הצעה אפשרית , שכן מקצת התיאורים אינם מכילים נתונים מספקים המאפשרים הצעת זיהוי ברורה וחד משמעית . ולעומת זאת היו מקרים שבהם הצענו זיהויים חדשים משלנו , בייחוד באותם תיאורים ייחודיים לאלתמימי שלא נמצאו להם מקבילות אחרות . והקוראים מוזמנים לחוות את דעתם בסוגיה מורכבת זו .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר