הקדמה

עמוד:7

הקדמה אחת התמורות הבולטות שחוללו כיבושי האסלאם בימי הביניים היתה פריחת המדע . הערבים , שתחת שליטתם אוחדו תרבויות שונות , הרבו לשאוב מענפי המדע הקלסיים ולשכללם . בתקופת השליטים העבאסים הראשונים 850-750 ) לערך ) תורגמו מאות כתבי רפואה מתרבויות שונות , יווניות רומיות וסודיות , שנפוצו בעולם הפרה אםלאמי , אבל אחר כך החלו להתפרסם גם חיבורים רפואיים מקוריים . בסוריה רבתי ( אלשאם ) שתחת השלטון המסלמי נותרו על כנם יסודות תרבותיים ביזנטיים מוצקים , ואחד מביטוייהם היה מדע הרפואה הסורי . בספרי רפואה שונים משוקעות באופן ספורדי עדויות רבות למסורת הרפואה המקומית הייחודית שהתפתחה באזורנו במשך מאות בשנים . עדויות אלו מובאות ברובן מכלי שני ושלישי וכמעט אין בידינו חיבורים מקוריים של הרופאים הסורים עצמם . יוצא מכלל זה הוא "כתאב אלמרשד אלא ג'ואהר אלאע'ד'יה וקות אלמפרדאת מן אלאדויה" ספר" ) המדריך ליסודות המזונות וסגולת התרופות , ( "הנפרדות אחד מחיבוריו של הרופא אבו עבד אללה מחמד אבן סעיד אלתמימי , בן המחצית השנייה של המאה העשירית , ששרידים מעבודתו השתמרו במקורות כתובים שונים . חלק ניכר ממחקרנו מבוסס על כמה כתבי יד שעדיין לא פורסמו . אלתמימי הוא למעשה המקור החשוב ביותר להכרת חומרי הרפואה והמזונות שהיו בשימושה של האוכלוסייה באזור סוריה רבתי בימי הביניים . למידע שמוסר אלתמימי נודעת חשיבות לא רק בענייני רפואה , אלא גם בענייני ראליה וחיי היום יום של תושבי המקום ואמונותיהם .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר