תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 7 חלק ראשון רקע גאוגרפי היסטורי ותיאור חומרי המרפא 13 על המחבר וכתביו 13 תיאורים גאוגרפיים 19 הדים למפעלי החקלאות הדמיים 20 מסורות ומנהגים נוצריים ויהודיים 23 אלתמימי ואלמקדסי ותהליך ההתאסלמות באזור ירושלים רבתי 27 מלאכת התריאק 29 התריאק מאשקלון 35 חומרי מרפא למחלות עיניים 37 חומרי מחצב מאזור ים המלח ועבר הירדן 43 מלח בישול ; 45 מלח דראני ; 47 גפרית ; 52 טין ; 56 אספלט ; 58 אשנאן ; 61 זרניך ; 66 גפרה ( ; 67 ( 'זאג הפקת זהב ; 69 חומרי רפואה מן '' האוויר" 70 צמחי בר רפואיים הראויים למאכל 74 עכוב ; 75 תודרה ; 76 שחליל שרוע 79

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר