ארץ־ישראל וסוריה על־פי תיאורו של אלתמימי

עמוד:2

Yaron Serri Zohar Amar AS DESCRIBED BY AL-TAMIMI THE LAND OF ISRAEL AND SYRIA Jerusalem Physician of the 10 th Century הספר יוצא לאור בסיוע : מכון ריבלין לחקר ארץ ישראל ויישובה קרן קושיצקי שליד המחלקה ללימודי ארץ ישראל ( ע"ש מרטין זוס , ( אוניברסיטת בר אילן עיצוב העטיפה 1 תחיה רוזנטל תמונת העטיפה on Historyof Medicine , p . 29 Materia Medica : Miniature Pictures Exhibition , 38 th International Congress Hacerui-hayye ; Yilan tasi ; vr . 39 a ? מסת '' ב ISBN 965-226-252-8 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel — 2004 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל — תשס '' ד דפוס 'דף נוי' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר