המחשבה המדינית והמעשה המדיני במציאות האמריקנית

עמוד:12

של החיים הציבוריים וביחס למבנה השלטון והחברה , והסכם זה הוא שמעניק אחדות ויציבות לחברה כולה . הסכם זה הוא בגדר עובדת יסוד . הוא נובע מעצם המבנה המוסדי של המדינה ומהגדרת האומה כאומה של אזרחים בני חורין . רעיון האזרחות , הווי אומר : זכותו של כל אדם כאדם להיות שותף לחברה מדינית שבה הוא חי , הוא המגדיר את הפרט כאמריקני , ורעיון זה , שהוא ביסודו כלל אנושי , ליכד את היחידים והמיעוטים הדתיים , האתניים והגזעיים בנאמנות משותפת ובהזדהות לשלטון ולאומה . עובדה זו , מיוחדת במינה , שהאחדות הלאומית בנויה על הסכם דעות ותפיסות נרחב , עוררה את תשומת לבם של כל אלה שביקשו להבין את ייחודה של החברה האמריקנית . ההיסטוריון המדינאי האנגלי ג'יימס ברייס ( James Bryce ) עמד בספת המפורסם 'הקהילייה האמריקנית' ( The American Commonwealth ) על הקשר בין הגישה הפראגמאטית הנראית לעין ובין נכונותו של האמריקני הטיפוסי לקבל ' כמובנים מאליהם' רעיונות מסוימים להדרכת חייו הפרטיים והציבוריים . 'השם " אידיאות יסוד" אינו מתאר כראוי להם את הרעיונות השולטים בארצות הברית , כי האנשים אינם נוטים לנסח או להציע מחשבותיהם בדרך פילוסופית . ואולם קיימים עיקרים או כללים מסוימים , שהם יסודיים עד כדי כך שמקובלים הם על הרבים במחשבה המדינית , ואדם נתקל בהם כשהוא מעמיק לכרות , כביכול , במכרה הלך המחשבה האמריקני' . בין 'רעיונות יסוד' מצביע ג'יימס ברייס על הרעיון ש'זכויות יחיד מסוימות , כגון זכותו ליהנות מפרי עמלו , זכותו להבעה חופשית של דעותיו , נחשבות כמקוד שות ועתיקות ימים . ' מקורו של כל כוח פוליטי ברצון בני האומה ( people ) ובה במידה שמימשל הוא יותר מייצג ועממי הוא טוב יותר . 'הרשות המחוקקת , הפקידות וכל רשות אחרת של העם הריבוני חייבים להיות מוגבלים בקפדנות על ידי החוק , איש על ידי רעהו , ועל ידי קיצור תקופת הכהונה . ' מן הראוי במידת האפשרות להעדיף את המימשל המקומי על המימשל הריכוזי בביצוע תפקידים , לפי שסכנת הטיראניה וחוסר היעילות מרובה יותר במינהל ריכוזי , המרוחק יותר מהשפעת דעתו של האזרח ומהבנתו . 'האומה אינה אלא כלל האזרחים היחידים , והמימשל אינו אלא מספר מסוים של נציגים ופקידים , שמשמשים בתפקידם היום ומסתלקים ממנו מחר' / The less government the better' . ' הווי אומד , בה במידה ימעט מספר ההזדמנויות הניתנות לפקיד להתערב בענייני האזרח הפרטי וימעט הזמן הדרוש לאזרח לפקח על פקידיו , ובה במידה ירווח לאזרח ותפרח הקהילייה . התפקידים של הממשלה חייבים להצטמצם במזער האפשרי' . אין זה מענייני כאן לבדוק באיזו מידה הצליח ג'יימס ברייס במיון זה לגלות את ' רעיונות היסוד' ולהגדיר את ההסכם הרעיוני של החברה האמריקנית , או שמא שיקף תיאור זה את הלר הרוח שהיה שגור בציבור האמריקני בתקופת חיבור ספרו , בשנות השמונים של המאה שעברה . חשיבות הדברים היא בעצם קביעת קיומם של 'רעיונות . 4 James Bryce , The Amarican Commonwealth ( London , New York 1888 ) , 11 404 . 3 ראה שם , עמ י . 5 . 405-404 ראה שם , עמ י . 406-7

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר