המחשבה המדינית בארצות־הברית מקורות ותעודות

עמוד:4

POLITICAL THOUGHT IN THE UNITED STATES edited , with Preface , Notes and Introductions READINGS AND DOCUMENTS by YOSHUA ARIELI Two Volumes # till the Eve of the Civil War Vol . I : From the Colonisation of New England * ni-npnn תורגמו מאנגלית בידי שמואל מוהילבר ( ז"ל , ( חיים בראוור ודוד כהן הדפסה שנייה , תשנ"ב © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשכ"ז ותשכ"ט נדפס בדפוס אבו דאלו , ירושלים Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1967 , 1969

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר