מבוא

עמוד:12

הבדלניים של הלאומיות ( ראו , למשל , . ( Tamir 1993 ; Taylor 1994 ; Kymlicka 1989 אך גם אם ניסיונות אלו מציגים רעיונות מאלפים ומציעים פתרונות רבים לשיכוך המתח שבין שני קטבים מנוגדים אלו , אין בכוחם למצוא שילוב מושלם בין הנטיות הליברליות והאוניברסליות לבין אלו הלאומיות בדלניות ( ראו . ( Seglow 1998 מקרה הלאומיות היהודית מדגיש מתח זה ביתר שאת , בהשראת הדיאלקטיקה שבין שאיפותיה הכלל אנושיות של המסורת היהודית לבין ההסתגרות בשם הייחודיות , ה"סגולה" וה"בחירה , " של העם היהודי , מתח זה היה מצוי בשורשי היהדות עוד לפני צמיחת הציונות כתנועה לאומית יהודית מודרנית . ברוח זו , יש מי שמחלקים את ההגות הפוליטית היהודית לשתי אסכולות.- האחת , "לאומיות מתבדלת , " מדגישה את מעמדו המיוחד והנבדל של עם ישראל בקרב העמים , ולעומתה אסכולה "לאומית אוניברסלית , " שבצד הכרתה בייחודו של עם ישראל היא עומדת גם על המשותף בינו לבין עמים אחרים , כשהיא מעלה על נס ערכי מוסר כלל אנושיים לצד הערכים הלאומיים הייחודיים . ההיסטוריה היהודית נעה כמטוטלת בין קצותיו של מתח זה . פעמים נטתה לעבר הבדלנות הלאומית ופעמים היתה ידה של הלאומיות האוניברסלית על העליונה . מניחים שתנועה זו היא תולדת היחסים בין היהודים לבין שכניהם הגויים . בעת רדיפות ומצוקה , גברה המגמה להסתגרות ולהתבדלות , המדגישה את היסודות הייחודיים שבמסורת היהודית . לעומת זאת , בימים של רווחה ושל יחסים משופרים בין האוכלוסייה היהודית לבין שכניה , התחזקה הנטייה לסובלנות כלפי עמים אחרים ולהדגשת הגילויים האוניברסליים שביהדות ( דוךיחיא וזיסר ; 1989 ראו גם דון יחיא חיסר . ( 1999 ההיסטוריה של הציונות , ובייחוד זו של הרכיב הדומיננטי שבה — תנועת העבודה — התאפיינה גם היא , מרגע הולדתה , בתנועת מטוטלת זו . היה אמנם , מי שפיקפק בכנותן של הסיסמאות הסוציאליסטיות והאוניברסליות , שנשאה תנועת העבודה הציונית ( שטרנהל . ( 1995 ואף על פי כן , אין המחקר ההיסטורי מערער על העובדה , כי המנהיגות האידיאולוגית והפוליטית של תנועה זו העלתה על נס באופן עקבי ומתמשך ( גם אם ברמה הרטורית בלבד ) את ערכי האתיקה האוניברסלית של סוציאליזם והומניזם בצד ערכים לאומיים ייחודיים ( ראו שפירא . ( 1988 מתח זה לא נעלם מעולם , והוא ליווה את הפעולה ואת המחשבה הפוליטית בישראל לאורך השנים , כשהציונות נעה מן הקצה האוניברסלי אל זה המתבדל , וחוזר חלילה . עיתונות , לאומיות תרטיב לאומי בניגוד לקבוצות שייכות ושארות קטנות ממדים , הקהילה הלאומית אינה מוחשית . תחושת השייכות של הפרט אל הקהילה הלאומית אינה יכולה להתבסס על היכרות

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר