מבוא

עמוד:11

מבוא בעמודים שלהלן אבקש , ראשית לכול , להניח את המסגרת התיאורטית שבתוכה ייחקרו הופעותיו של הנרטיב הלאומי בעיתונות העברית . אפתח בדיון קצר על המתח הפנימי שבין נטיותיה האוניברסליות של הלאומיות לבין שימושיה הבדלניים . לאחר מכן אדון בתפקידה של העיתונות בהבנייתה של הזהות הלאומית , ואעמוד על חלקו של הנרטיב הלאומי בהבניה זו . חלקו השני של המבוא ישרטט את קווי המתאר של התפתחות הנרטיב הלאומי בתקופה הנסקרת , ויציג את שיטת המחקר שעליה מתבססים דברי . לאומיות : בין אוניברסליות להתבדלות המתח שבין המסר האוניברסלי של הלאומיות לבין השימוש המתייחד והמתבדל ( פרטיקולרי ) בו , עומד ביסודה של הלאומיות . הרעיון הלאומי , בהגדרתו ה"קלאסית , " מבקש את טובתם של כל בני האדם באשר הם ( ולפיכך הוא מכוונם למסגרות לאומיות , שם יבוא קיומם לידי ביטויו המושלם , ( אך בה בעת מדגיש את ייחודיותו של לאום מסוים — האומה "שלנו" — לעומת האחרים . הרעיון הלאומי ככזה , "מעלה על נס את האוניברסליות של הייחודיות" . ( Triandafyiiidou 1998 , 595 ) שלושת יסודותיה העיקריים של התורה הלאומית נבנים מסביב למתח זה . ראשית , תורה זו מציגה תמונה ברורה של חלוקת האנושות כילה ללאומים , כל לאום והייחודיות שלו , הבאה לידי ביטוי בתרבותו , בתולדותיו ובמורשתו . שנית , קיומו התקין של הפרט תלוי באומה : הלאומיות מאמינה שאורח חייה של החברה דומה לזה של אורגניזם ביולוגי , המתקיים בזכות ערכיו המשותפים . מדימוי זה עולה , שהיחידה האנושית החיונית , שבה מגיע טבעו של האדם , כפרט , לשיא מיצויו , אינה היחיד או החבורה הוולונטרית הניתנת לפירוק , אלא האומה . שלישית , הלאומיות מעודדת את הרושם , שאחת הסיבות הראשוניות והמהותיות להתגבשותם של אותם ערכים המחיים את האורגניזם הלאומי ומשמרים אותו היא ייחודיותם , קרי העובדה שערכים אלו הם הערכים שלנו ( ברלין . ( 1983 דומה , שהמתח הזה הוא אחד מהסיבות המרכזיות לקושי לקבל את הלאומיות כאידיאולוגיה מובחנת וברורה , קושי המעורר תהיות רבות באשר לאופיו של הרעיון , ומוליד ביקורות נוקבות נגדו . ( Freeden 1998 ) מתח זה אף הוליד ניסיונות מאוחרים לשילוב רעיוני בין ערכיה האוניברסליים של התורה הליברלית לבין מרכיביה

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר