הקדמה

עמוד:9

הקדמה המונח "נרטיב לאומי" בספר זה משמש לזיהוי הסיפור שמספר קולקטיב לאומי על עצמו . סיפור זה מכיל את הגדרת הזהות הקיבוצית . הוא מציג את עברם של בני הלאום ומסביר אותו , עומד על מאפייניו הייחודיים של לאום זה לעומת קהילות אחרות , ויש עמו מרשמים להתנהגות קולקטיבית בעתיד . החיבור מבקש לבחון את הדרך שבה הציגה האליטה העיתונאית בישראל את הנרטיב הלאומי לאורך השנים , כשהיא מעדכנת אותו ומשכתבת אותו , ולעמוד על ההתפתחויות והשינויים שחלו באופן הצגתו של הנרטיב ובתוכנו . על יסוד מחקר זה מבקש הספר להסיק מסקנות על התפתחותם של הזהות הקולקטיבית הישראלית מזה , והתפקוד העיתונאי מזה . הטיעון המרכזי שאני מבקש להעלות הוא , כי בתקופה המתחילה במלחמת ששת הימים ( יוני ( 1967 ומסתיימת ערב האינתיפאדה השנייה ( ספטמבר , ( 2000 חלו בנרטיב הלאומי ( בהצגתו העיתונאית ) שינויים מרחיקי לכת , שעיקרם מעבר מן הקוטב המתבדל של הזהות הלאומית היהודית ישראלית אל הקוטב האוניברסלי של זהות זו . אפשר לתאר שינויים אלה במידה לא מבוטלת בזניחת נרטיב אחד , "הנרטיב היהודי המתבדל" — על מערכות הערכים והזהויות שעליהן הוא נבנה ושאותן הוא מאשרר — למען נרטיב אחר , "נרטיב השלום" ההומניסטי והאוניברסליסטי , המציג מערכת חלופית של ערכים ושל זהויות . מלבד זיהוים וניתוחם של שני הנרטיבים והמעבר ביניהם , מוצא המחקר גם , כי האליטה העיתונאית הפגינה מחויבות עקרונית מתמשכת להפצתם ולשכתובם של הנרטיבים השונים בתקופות השונות , תחת מה שנהוג לכנות "התגייסות" עיתונאית למען מערכת הערכים הדומיננטית בכל תקופה . ממצאים אלה נסמכים על ניתוח טקסטואלי של פרשנות האליטה העיתונאית את המציאות נוכח חמישה אירועים קריטיים בהוויה הקולקטיבית הישראלית , וכן על רקע זיכרון השואה והנצחתה בתקופות הללו . אירועים קריטיים ברמה הלאומית מעוררים , מעצם מהותם , שאלות ערכיות של זהות לאומית ותפיסת עולם קולקטיבית , והם משפיעים על התהליך המתמשך של עיצובם . הפרשנות העיתונאית לאירועים מעין אלה משקפת את תפיסות העולם השולטות , ובו בזמן מעצבת ומעדכנת אותן . האירועים שבהם עוסק המחקר הם : מלחמת ששת הימים , מלחמת יום הכיפורים , מלחמת לבנון ( או מבצע שלום הגליל , בכינוי הרשמי , ( החתימה על הסכם אוסלו ורצח יצחק רבץ . חקירת הופעתו של הנרטיב הלאומי על רקע זיכרון השואה והנצחתה בתקופות הללו משמשת כסמן להשוואת התפתחויות הנרטיב .

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר