הסיפור שלנו הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית

עמוד:4

YAACOV YADGAR THE NATIONAL NARRATIVE IN THE ISRAELI PRESS OUR STORY עריכת לשון : משה שניצר אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : © ISBN 965-311-055-1 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה . סדר ועימוד : פרדס הוצאה לאור לוחות , הדפסה , וכריכה : מפעלי דפוס כתר , ירושלים נדפס בישראל תשס"ד 2004 / 1 2 3 4 5 6 7 8

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר