פרק ראשון הזהות הדרוזית

עמוד:7

לא מוסלמים ואף כופרים ( אלאטרש , , 1979 ע"ע . ( 27 , 34 , 42 קשה לקבוע אם אמנם פיתחו הדרוזים את הזהות הלאומית העצמאית בנפרד משאר תושבי האזור . כמאל גיונבלאט , המנהיג הדרוזי ואחד המצדדים הנלהבים של ' , הלאומיות הערבית המודרנית , טוען ש"הדרוזים בתקופה הממלוכית והעותמאנית פיתחו מעין רגש לאומי" ( ג'ונבלאט , , 1978 עמ' . ( 72 גם במאה העשרים הדרוזים נתונים במבחן תמידי על ידי העולם המוסלמי . האוניברסיטה הדתית הגבוהה במצרים , אל-אזהר , שלחה ועדת חקירה לדרוזי סוריה ולבנון ובדקה את שאלת אסלאמיותם . הועדה חזרה ואישרה שהדרוזים הם אכן מוסלמים כמו שאר המוסלמים ( פרו ק , 1978 , ' עמ' . ( 129 כתוצאה מהתמורות הפוליטיות והכלכליות ומתהליכי המודרניזאציה והתרחקות צעירים רבים מהדת ובמיוחד בקרב דרוזי סוריה ולבנון , אלתקייה עלולה לפעול בכיוון ההפוך ותגרום להשתלבות הדרוזים בחברה המוסלמית הסובבת ( פרו , , 1982 עמ' . ( 44 המקור האתני של הדרוזים והשפעתו על זהות הדרוזים בהווה ובעתיד על מקורם האתני של מקבלי הדת הדרוזית אין למחקר ההיסטורי תשובה סופית ומוחלטת . כותבי הכרוניקות המוסלמים והנוצרים , שחיו במאות הראשונות להפצת הדת , לא התייחסו לשאלה זו . אחדים מהחוקרים המערביים טענו שהדרוזים הם צאצאי קבוצות אתניות שחיו באזור ונכחדו במשך ההיסטוריה או שהם ייחסו לדרוזים מוצא פרסי , תורכי , הודי , חתי ואפילו אירופאי ( אבו-סאלח , ; 1985 פרו , ; 1982 תקי אל-דין , . ( 1963 חוקרים מערביים אחרים והיסטריונים ערביים ודרוזים טענו שהדרוזים הם ערביים ומוצאם מחצי האי ערב ( אבו עזאלדין , , 1958 עמ' ; 11 אבו-חסין , , 1982 עמ' ; 23 טליע , , 1973 עמ' . ( 22 לעומתם ההיסטריון הערבי חתי טוען שהדרוזים הם תערובת של גזע פרסי , כורדי וערבי ( חתי , , 1928 עמ' . ( 13 מכל מקום בימינו אנשי הדת ומלומדים דרוזים סבורים שרוב מקבלי הדת הדרוזית הם מהשבטים הערביים שהיגרו לסוריה לפני עליית האסלאם וגם אחריו . חוקרים לא יכולים לאמת או לסתור דעה זו ואין הם יכולים לוודא אם דעה זו אכן הומצאה על ידי הדרוזים מתוך אלתקייה . אולם אם דעה זו נכונה או אם היא פרי אגדה של אלתקייה הריהי היא חשובה בהתפתחות זהות הדרוזים משום שהיא הושרשה בתודעתם של הדרוזים וסייעה להם כפי שסייעה להם אלתקייה הדתית , להשתלב בחברה הערבית מוסלמית . בתקופה המודרנית , כאשר החלה הלאומיות הערבית להופיע בסוריה הגדולה , השתמשו הדרוזים בתודעה זאת כדי להשתלב בחיים הפוליטיים של סוריה ושל לבנון ואין הפיכת השם הר הדרוזים להר הערבים אלא תוצאה של נסיבות אלה . מרד הדרוזים נגד שלטון המנדאט הצרפתי בסוריה ובלבנון בשנת 1925 שהתפתח למרד סורי-ערבי , הפן להיות הוכחה לנאמנותם של הדרוזים לאומה ערבית ולעם הסורי ( עביד , , 1971 עמ . ( 101 '

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר