פרק ראשון הזהות הדרוזית

עמוד:4

פרק ראשון הזהות הדרוזית הדת הדרוזית היא דת חדשה אשר התפתחה במזרח התיכון בתחילת המאה ה . 11- השם המקורי לדרוזים הוא "אלמוחדון" שמשמעותו המאמינים בייחוד האל , מכיוון שאלוהים עומד במרכז אמונתם וחייהם . השם "דרוזים" ניתן להם על שם השליח להפצת עקרונות הדת הדרוזית בדרום לבנון , נשתקין אל-דרזי שניסה לתפוש את מקומו של ראש מנגנון השליחים , חמזה בן עלי ובעקבות ניסיון זה חוסל בשנת 1019 ( אבו סאלח , , 1981 עמ' . ( 65 מספר הדרוזים בעולם כמליון וחצי נפשות . רובם המכריע מרוכזים במזרח התיכון ומהווים מיעוט קטן בכל מדינה מהמדינות שבה הם חיים . בסוריה 3 % מכלל האוכלוסייה , בלבנון 7 , 3 ° / 0 ובישראל . 1 , 5 ° / 0 בעבר הדרוזים היוו רוב מוחלט באזור שחיו בו , היום בהר הלבנון ובגליל שבישראל הפסיקו להוות רוב , אן בהר הדרוזים בסוריה עדיין מהווים רוב מוחלט ( המרכז הירושלמי , . ( 1996 המחקרים ההיסטוריים שנכתבו על הדרוזים אינם נותנים תשובה חד משמעית לשאלת הזהות הדרוזית . הסיבה לכן נעוצה במטרות ובמיתודות של מחקרים אלה . רובם מתעניינים בהיבט הדתי של הנושא . גם כאשר ההתייחסות היא ההיבט האתני או ההיבט הלאומי הדבר נעשה לצורך הבנת עיקרי הדת וההיטרודוקסיות הקיצונית כלפי האסלאם ( אלשייך , , 1978 עמ' . ( 10 במונח "זהות" משתמשים פסיכולוגים וסוציולוגים יותר מאשר היסטוריונים . הראשונים מנסים לבחון באמצעות הזהות את התייחסות היחידים ורגשותיהם כלפי מוסדות החברה וכלפי עצמם . הזהות נתפסת אצלם כתודעת היחידים לשייכות לקולקטיב מסוים הנובעת לדעתם ממערכת קשרים חומריים ורוחניים ( אריקסון , ; 1963 מילר , ; 1963 לוין , . ( 1951 ישנם חוקרים אחרים הטוענים שעל המיעוט להתנער מזהותו האתנית ולהדמות לרוב , כי כל עוד שהוא נחשב למיעוט לא יגיע לשוויון עם הרוב ( גיטלר , ; 1974 ספירשטיין ; 1969 , פיץ , . ( 1968 זהותם של יחידים מתייחסת למה שקיים בתודעתם ודימוייהם . נכון שכל היחידים משתתפים ביצירת תודעת הקולקטיב , אולם תודעה זו פועלת על היחידים כאילו היא נכפית עליהם מלמעלה והם חייבים להתנהג בהתאם לכלליה וחוקיה . באמצעותה היחיד מגיע לאינטגראציה עם שאר היחידים , וביחסו כלפי הקולקטיב יש מין אמונה , שעל אף מותם של היחידים המוות אינו על הקולקטיב . במובן זה הזהות אינה מצומצמת לרגש הלאומי בלבד , היא יכולה להיות רגש שייכות למשפחה , לשבט , לעדה , למעמד חברתי ואף לאנושות . הרמן ואחרים טוענים שלכל אדם יש יותר מאשר זהות אחת . למשל ליהודי ארצות הברית יש גם זהות אתנית יהודית וגם זהות אתנית אמריקאית ( ג'ק , ; 1973 הרמן , ; 1970 גלאזר , . ( 1970

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר