הקדמה

עמוד:9

הקדמה חיבורים רבים נכתבו עד כה על הדרוזים , חלקם עוסקים בהיבטים דתיים -חברתיים חלקם עוסקים בהיבטים מדיניים ופוליטיים ושני החלקים לעיתים מנסים לעקוב אחר ההתפתחות של היבט מסויים או מספר היבטים לאורך תקופה היסטורית מסויימת . חלק מהחיבורים בוודאי בא מזוית של גורמים וכוחות עוינים לדרוזים וחלקם מזוית ראיה אוהדת . החיבורים המדעיים המנסים לסקור את התפתחות התהליכים השונים בתחומי החיים השונים המנסים להגיע ככל האפשר למהות האמיתית של ההתרחשות ההיסטורית הם מעטים ואם ישנם כאלה השתרעו על תקופה ארוכה שמטבע הדברים ועם הכלים שבידי החוקר נעלמו מעיניו זויות , פינות , גורמים וצדדים שונים ולפעמים אף רבים . תקופת המנדאט עבור המחקר ובני העדה הדרוזית עד היום היא קרובה ורחוקה . קרובה יחסית בדור אחד אך רחוקה מבחינת הפרטים והדברים הרבים שנעלמים מעיני בני דורנו , וזאת בגלל מספר סיבות : א . השלטונות הרשמיים , המוסדות הארגונים והעדות הגדולות בארץ ישראל התייחסו לדרוזים כחלק בלתי נפרד מהמוסלמים ומכלל הערבים . ב . מיעוט מספרם של הדרוזים בארץ ישראל המנדאטורית דבר שמנע בעדם מלהשפיע על מהלכי המאורעות המרכזיים . ג . מיקומם הגיאוגראפי . התגוררו ב18- כפרים ברובם מרוחקים ממרכזי ההתרחשויות הפוליטיות והצבאיות וממוסדות השלטון והתברות . ד . מצבם התרבותי הנחשל והיותם ברובם פלאחים פשוטים הקשורים בטבורם לעבודת פלחה ובשיטות הישנות מנע בעדם לכתוב ולשמר את תולדותיהם . ה . העדר מוסדות וארגונים במישורים השונים המטפלים בעינייני הדרוזים . רקע זה במידה רבה הכתיב את אופי החיבור , למרות שפע הספרים הקיים על התקופה הנתונה , אך ברובם מטפלים במאבק הערבי-ציוני על ארץ ישראל מנקודת מבטם של המימשל הבריטי או הערבי או הציוני . ולכן נעשה שימוש בספרים וחיבורים אלה רק במקומות שהיה חשוב להבין את עמדת הכוחות השונים כלפי הדרוזים או במקום שהיו קשרי גומלין בין הדרוזים לבינם . החומר הארכיוני שטיפלנו בו מחולק לשני סוגי יסוד : א . מכתבים , פרוטוקולים , חוזרים , סקירות שנוצרו תוך כדי תהליך העבודה הרוטיני של הגופים שיצרו אותם , הסוכנות היהודית בירושלים ופעיליה בצפון ובדמשק , כמו בן צבי , א . ח . כהן , אליהו אפשטיין , אבא חושי , דב הוז , סלים אלפיה , דוד לוזיה , וכל האנשים שפעלו במידה זו או אחרת בעניין הדרוזים בארץ ישראל והקשרים עם דרוזי סוריה ולבנון . מקורות אלה נשאבו מהארכיון הציוני בירושלים , מארכיון ההגנה בתל אביב , ומארכיון אבא חושי בחיפה .

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר