תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שנים עשר . ובכל זאת רוחם ממשיכה לחיות 350 פרק שלושה עשר : רצון לפעול 355 פרק ארבעה עשר . "מבצע גומורה" 359 פרק חמישה עשר : סכנה מוחשית 363 פרק שישה עשר : איסוף כספים לאלמנתו של פרופ' הובר 366 פרק שבעה עשר . הגסטפו חוקר במינכן 368 פרק שמונה עשר : כרוניקה של המעצרים בהמבורג 373 פרק תשעה עשר : בפולסביטל 377 פרק עשרים : מותן של קתרינה לייפלט ואליזבת לנגה 386 רק עשרים ואחד : טראוטה שבה לבית הסוהר 388 פרק עשרים ושניים : הגס לייפלט מוצא להורג 396 פרק עשרים ושלושה : נדידה בין בתי הסוהר 403 פרק עשרים וארבעה : הילטגונט צסנהאוס 409 פרק עשרים וחמישה : הימים האחרונים בנוינגאמה 416 פרק עשרים ושישה . על סף הסיום 424 פרק עשרים ושבעה : יום השחרור 430 פרק עשרים ושמונה : כעבור 40 שנה 432 הערות 434 ביבליוגרפיה 454 מקור התמונות 471 מפתוז שמות 472

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר