תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתוז דבר מאת פרופ ' משה צוקרמן 9 מבוא 11 תודות 13 חלק ראשון : באקדמיה 15 פרק ראשון : התראה אחרונה 17 פרק שני : עזיבת גרמניה 22 פרק שלישי : אוטוביוגרפיה 26 פרק רביעי : פרופסורה בציריך 33 פרק חמישי : בברלין 36 פרק שישי : בימי מלחמת העולם הראשונה 44 פרק שביעי : פרופסורה במינכן 56 פרק שמיני : מהפכה 64 פרק תשיעי : צעדיו הפוליטיים הראשונים של היטלר 77 פרק עשירי . אחרי המלחמה 82 פרק אחד עשר : התבצרות כוחות השחור 92 פרק שנים עשר : התפטרותו של וילשטטר 103 פרק שלושה עשר : שנותיה האחרונות של הרפובליקה הוויימארית 109 פרק ארבעה עשר : היטלר עולה לשלטון 115 פרק חמישה עשר : גל הטיהור האתני השני באוניברסיטה 125 פרק שישה עשר . אי המבטחים של וילאנד 132 פרק שבעה עשר : אנטי נובל 136 פרק שמונה עשר : אפילוג 139

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר