הוורד הלבן סטודנטים ואנשי רוח בגרמניה לפני ואחרי עלייתו של היטלר לשלטון

עמוד:4

Janina Altman The White Rose before and after Hitler ' s rise to power Students and intellectuals in Germany הספר רואה אור בתמיכה הנדיבה של "מכון הוורד הלבן" במינכן generous support of the Weisse Rose Institut , Munich Publication of this book was made possible through the אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : © ISBN : 978-965-7171-44-8 כל הזכויות בעברית שמורות לפרדס הוצאה לאור ת . ד , 45855 חיפה e-mail : contact @ pardes . co . il 31458 תשס"ז 2007 Pardes Publishing House Printed in Israel 13579 10 8642

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר