ספר תשיעי

עמוד:349

נכח עיני יריבי - התעכנתי סביב כטבעת 65 ואשךבב לשוני כמזלג , לקזוךפתן לוחשת ... בז T ללהטי - T : הטירינתי - ••! , ? : צחק : ' - T בפני : -T ואמר T לי : ' עוד ב ^ כבי ? : בערעןי ? :-: למגר וי : נחשים T התאמנתי : — : . ' אה מדרקון ונחש תחזק , התוכל , אכלואוס , - גם על מפלצת ? : ? • • : בלתה T : ! : ? לגבר ? ; [ הן אותה T לא יראתי [! 70 הן בפצעיה עצם עזוזה - את ראשיה כרתי , ' - T T v T : : •?• T • • T T v T - אך T I - קדקדיה T :: ' ' . T T הלכו : : וצמחו : T מדי •• פעם בפעם : # נים במקום האחד - ותגבר בדמיה כפלים ו : - • : י - T v T TYT : - : T : את המפלצת , אשר ב : מותה את בניה הצמיחה - לענפים T— . : לאבדן , T : T בלעתי :- לעד : - T ועזרפתי :-T 75 . מה תקותזל ? הבצלם-נח # מדמה תו 2 ? ע ? v \ : TT v v : I : ' : - " T איך תנצל במסוה לא לך ובנעזק לא לך הוא ' ? סח - T ולפת - T צוארי - בכפו , T בחזקה T : T : לפתני TT : T , ואחנק , ' -T " כי היו T כמו : צבת T : אצבעות : : : ?; בן אלקמנה - r / : ? ' ; : - ? ממחנק מלקןחיו , מכף-מות נצלתי בק ^ זי . 80 כ ? שנצחתי שונית - אחרון להטי עוד נשאר לי : צלם ה # ור ; התחפשתי לפר ולקןךב הת ! צבתי . ויתלן פני מעזמאל - בזרועות עזוזו לחצני מאחורי , ומיד אחריו יסחבני בזעם : מטה לחץ את קןךני ה ? ןשות ; בעפר התפלאתי . יתר על כן : 85 ב ^ מין אכזרית הוא שובר את הקןךן , עם יחד חלק המצח כשךש אילן לתל ^ גה . 66 טירינתי — הרקולס ; ר' לעיל' ז' 67 . 410 לפי המיתוס שלחה יונו צמד נחשים לערשו של הרקולס התינוק והוא חנקם . 69 לרנה — אגם בארגוליס . הרקולס הרג בין היתר את הדראקון הנורא' ואת ההידרה בת טיפון ואכידנה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר