ספר תשיעי

עמוד:348

40 ככה - T T גם סלע - - . ? איתן ?• : I T הגלים - - • יאבקו > : T ? בו ברע , # - - : אפס הצור לא ינוע - בעצם כבדו הוא בוטח . רגע נתקןנו , נפךךנו - ושוב בקןךבות התנגשנו : ונתקןע בקןך _ קע , איתנים : הפעם לא ברף . רגל בתל תךבק וחזה לצמד אל משנהו , 45 אצבעותינו יחדו נאחזו - במצחינו נלפתנו . ככה T T T ראיתי : ? אני - זוג פרים T מתנגח : ? —• - באחו : T T כבר מחכה לדודה הפרה היפה שבעדר - T : - : T : - V" T V TT פרס T : לחזק : ? 'I TT v ועומד •• הבקר ITT - מרתת - : •• : לא ידע עוד , מי ינצח בקןךבות ? מי קכה למלכות התפארת ? # 50 וא : ידחפני : T ?• • של # T פעמים T : מחזו •• T בן אלקמנה , TIV ! : : - I v יען ' — לחצתי :-T עליו : T T בחזקה T : T ; ברביעית : T • : הדפני T- וממוסךי זרועותי נחלץ רבני לפתע רפילני לארץ , ( אמת היא - ולא אסתיךנה , ( הוא התי # ב על גבי ובכבד גופו לחצני . 55 הה , האמינה , רעי , ( כי מה התפארת בשלןר , (? חעזתי ברגע ההוא כי גופו כמו הר ילןבךני . יזע כסה זרועותי , אף אני חלצתין ברב ק ^ י T ואפרק ' " : את v עלו \ הכבד T ~ מעלי * - -T אך I אלקידס - : vi 1 לא נתנני לנשם - לאזר כחותי לא יכלתי 60 - פתע לפת את ערפי - ואכרע ואקרס על הארץ : : T 1 - T - v ntf 1 vT T - 1 : v T - : v T קדקדי I T : : I לעפר , T T V לחכתיו :- : בשני , - כי נפלתי : TT . מ . " ^ נצחתי .. _ . בעז . ימינו , . . בכ # : פי - נעזרתי . : : — . T : ואתחמק : v - •• I מידיו : כנח # TT ארחי גו ' - ?• ; התפתלתי : — : 58 אלקידס — הרקולס ( ויי לעיל' / 13 וגם . ( 364 >\

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר