ספר תשיעי

עמוד:346

? 8 לואוס והךקולס זךע נפטונוס העז לסבת אנחתו ל ^ אלנו , אף למצחו הבזק ? אל נהר קןלידון נענה לו ראסף בלןנה סוף תלתלי עזערו הפרוע : ' אין הספור לרוחי , כי מי זה זוכר תבוסותיהו 5 במלחמה ברצון ? בכל זאת האמת אגלה לך : - I T v — : v 7 : T T : 1 T : TT : אין מפלתי חרפתי : אתהלל לתחרות התפארת , לען עזוז יךיבי מנצחי ביגוני ינחמני . $ ם דיאנירה יפת המראה - הנקרה באזניך ? : T r T ן" : I 7 : T : 1-1 : זאת העלמה T :- T היפה TT ם # דם — - חתניה TT 7 T מה רבו ! 10 לחסדיה T vT -: - קוו : 1 עלמים T - : ורדפו : T אחריה . r 7-: - טזד עם אלה על סף בית אביה דרכתי : ; קחני - כך התחננתי - חתן לבתך , בן פךתאון ' ! כמוני גם בן אלקמנה v TIV ' : : - בק ? •?• $ : # תקו I : ה # אר T בגללנו T : . הוא מתפאר באביו הנורא , בגבורות מע ^ יהו , 15 בעמלו # עמל , כי אמו החורגת צותו . -T 7 T -: - • - . ••• • • 1 זר - » נפטונוס—תזוופ . כמו לגיבורים אתרים יש גם לתווומ שני אבות , אחד בן-מוותה ואחד בן-אלמווו ! ( אצל הרקולס : יופיטר ואמפיטריאון ; במקרה שלנו : נפטונוס ואייגוומ 2 . ( אל נהר-קאלידון — אכלואופ . 3 בקנה-סוף — סמל לכל אלוהי הנהרות . 8 דיאנירה — בת אוינווס — ר' לעיל / ח' 12 . 543 פרתאון — אבי אוינווס אבי דיאנירה ( ר' לעיל' שם , . ( 542 13 בן-אלקמנה — הרקולס ( רי שם' שם . ( הוא נקרא גט בשם אלקידס . 14 באביו הנורא — ביופיטר שהיה אביו מולידו . בגבורות מעשיהו — במזימתה של הרה ( יונו ) הטיל אווריסתווס מלך מיקנאי שתים עשרה עבודות פרך על הרקולס . 15 אמו החורגת — יונו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר