דברי פתיחה

עמוד:י

חובה נעימה היא למערכת להודות לכל האישים והמוסדות שבארץ ובחוץ לארץ , שעמדו לימינה וסייעו עמה בעבודתה . ובייחוד ייזכרו לטובה על עזרתם הנדיבה : צבא ההגנה לישראל ; החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , ירושלים ; אגף העתיקות של משרד החינוך והתרבות , ממשלת ישראל ; מחלקת המדידות של ממשלת ישראל ; גב' א . רייפנברג , ירושלים ; משלחת חצור ; המוזיאון הבריטי בלונדון , ומר ר . ד . בתעט , מנהל המחלקה לאסיה המערבית במוזיאון הבריטי ; קרן ולקום , ( weiicome Trust ) לונדון ; הקרן לחקירת ארץ ישראל ;( Exploration Fund Palestine ) בית הספר הבריטי לארכיאולוגיה בירושלים , לונדון , ובייחוד הגב' ק . מ . קניון ; החברה לחקירת מצרים , לונדון ; פרופ' ס . לויד , מנהל המכון הארכיאולוגי הבריטי באנקרה ; מר ר . א . קרוסלאנד , King ' s college , ; University of Durham , New Castle upon Tyne גב' א . טאפנל / 0 . Tufnell ) לונדון ; מר א . ר . גרני , לונדון ; מוזיאון לובר , פאריס ; מחלקת הצילומים המרכזית בארכיון הלאומי של מונומנטים היסטוריים , ( historiques Caisse nationaie des monuments ) משרד החינוך , פאריס ; המכון המזרחני , שיקאגו ; פרופ' ה . ג . גיטרבוק , שיקאגו ; הגב' ג . אבוט , שיקאגו ; פרופ' י . פיניגאן ( J . Finnegan ) וצ . , ( c . 1 . Mc-Cown ) pxp-pn בית הספר הפציפי לדת , ברקלי , קאליפורניה ; מוזיאון האוניברסיטה , פילדלפיה ; המוזיאון המיטרופוליטני לאמנות , ניו יורק ; מר ר . סטילוול , עורכו של הירחון האמריקני לארכיאולוגיה , פרינסטון ; פרונ ' א . ג . קרלינג , ניו יורק ; פרופ' ק . ביטל , המכון הגרמני לארכיאולוגיה באיס טנבול : פרופ' ט . אזגיץ , ' אנקרה ; המוזיאון הלאומי הדני בקופנהאגן , ובייחוד מנהלו מר נ . ברייטנשטיין ; פרופ' ה . אוטן , ברלין . אף נהנתה המערכת מעזרתם ועצתם של ה"ה : פרופ' ח . י . פולוצקי ; פרופ'ז . בן חיים,- מר מ . מדן ; האב ר . נורת , מנהל המכון הפונטיפיקאלי למקרא בירושלים ; הגב' והפרופ' ג . ביברקראוט ? ד"ר י . שטנר , ירושלים , הגב' ר . ק . עמירן , ירושלים ; חבר העובדים של המחלקה לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית , ירושלים ; עובדי הספרייה הלאומית , ובייחוד הגב' ק . לוי ; עובדי אגף העתיקות של ממשלת ישראל , ובייחוד הגב' ר . הסטרין , הגב' ד"ר מ . קאסוטו זלצמן ; מחלקת הצילומים של הסוכנות היהודית ומנהלה מרי . שווייג , מחלקת הצילומים של הארכיון הציוני , ירושלים ; מחלקות הצילומים של הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד , ירושלים ; מר גד אביגד ; מר ש . ספראי ; ד"ר י . קפלן מבית הנכות לעתיקות תל אביב-יפו ; מר ע . אלון , בית השיטה ; פרופ' א . פוקס ; ד"ר ש . מורג ומר נ . בר יעקב ; ואחרון אחרון מר ישראל ייבץ , שעמל וטרח במלאכת ההגהה למעלה ממה שהוטל עליו , ואף העמידנו על כמה דברים חשובים . יעמדו כולם על הברכה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר