ג חבב-יתת

מתוך:  > ג חבב-יתת

עמוד:ז

המערכת אלעזר ליפא סוקניק ז"ל , יושב ראש לשעבר משה דוד קאסוטו ז"ל , עורך ראשי לשעבר נפתלי הרץ טור סיני שמואל ייבין בנימין מזר עורכים משה ינון : עורך סגנון חיים ביינארט : מזכיר המערכת משה גרדון : מנהל ההוצאה יעקב ליוור : עוזר מדעי נחמן אביגד , פנואל כהנא , שמואל אפרים ליונשטאם : יועצים משה שפיצר : תצורה ומלאכת הספר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר