הקדמה

עמוד:12

רק להכיר את הטוב , אלא לקבוע יעדים , מטרות ואידיאלים של התנהגות שלפיהם יכוון עצמו האדם . תורת מידות זו בספר זה מתייחסת בעיקר למגזר העסקי . המושג ' אתיקה עסקית' ( 'Business Ethics' ) טומן בחובו כללי התנהגות ייחודיים הכוללים את חברי הקבוצה המקצועית שעליה דנים . אתיקה דנה בכללי ה'מותר והאסור' במסגרת תפקידו של האדם בקבוצה חברתית מקצועית . לדוגמה , לרופאים תהיה אתיקה משלהם , דרישות התנהגותיות הייחודיות רק להם , ולמשטרה כללים המחייבים את כלל השוטרים . ביסוד האתיקה המקצועית של השוטרים למשל מונחים שיקולים ערכיים ושיקולים מקצועיים המכוונים את עבודת השוטרים . כללי אתיקה הם אפוא כללי התנהגות , כללי ' עשה' ו'אל תעשה' הקשורים למקצוע , כללי יסוד של תפקיד או מקצוע מסוים . המושג ' אתיקה עסקית' מציין אפוא את מכלול השאלות האתיות הנוגעות לתחום העסקי . ההנחה היא שלעוסקים במסחר ובעסקים יש תחומי פעילות והתנהגות ייחודיים המציינים את חובותיהם במקצוע , כמו אי-מתן שוחד , התייחסות לאיכות מוצר , לאיכות שירות וכדומה . תיאוריות כלכליות שונות מדגישות את תפיסת העובד כהון אנושי ואף כהון חברתי . קונצרנים מדגישים היום את החובות לעובדים , חובות לחוקי המדינה ולתקנותיה , חובות ללקוחות ועוד . עם זאת , חברות מחויבות לגורמים שונים , בין שאלו בעלי מניות , בעלי תאגידים או עובדים ולקוחות . המסגרת העסקית הכלכלית היא אפוא נרחבת ומחייבת התייחסות לקבוצות שונות . בימינו , הדגם של כלכלה המתייחסת למקסום הרווחים ולתועלת בעלי המניות בלבד פשטה מזמן את הרגל . הדגש הכלכלי-עסקי היום הוא על מערכות יחסים הדדיות בין עובד למעביד . הגישה הכלכלית-עסקית מתייחסת אל זכויות העובד , ביניהן זכותו לממש את עצמו במסגרת עבודתו . לפיכך כשדנים בהתנהגות אתית , לא נוכל להתעלם מהמרכיב האישיותי הקשור לאדם עצמו . לכן , תרומתו הייחודית של ספר זה בתחום האתיקה היא בעיקר בהצעה שנועדה להגביר את המודעות העצמית של האדם והעובד להתנהגותו ולערכיו , בבחינת ' דע את עצמך . ' היום ברור שמחויבות אישית , אמון ונאמנות ביחסי עבודה , הם בעלי ערך מוסף , ומבחינה עסקית יש למעסיק עניין כלכלי בקיום יחסי נאמנות אלה . מסתבר שמערכות יחסים אינן מבוססות רק על קיום ' קוד אתי . ' אמנם בזה יש פירוט לגבי מערך היחסים בין הגורמים השונים הקשורים לתחום העסקי כלכלי , אך ספר זה מדגיש את עצם יישום כללים אלה ואת אופן הטמעתם . גם תפיסת השירות , וכל הקשור ביחס ללקוח , השתנתה . היום , הסיסמה " הלקוח תמיד צודק " היא בעלת ראייה כלכלית נרחבת , ואותה הדגשתי בספר בעיקר בהקשר של תרבות העבודה ביפן , שממנה אימץ גם המערב נורמות רבות . באשר לחקיקה האתית , ברור שהפסיקה החוקתית בתחום האתיקה לא תמיד מדביקה את קצב ההתפתחות הטכנולוגית . ולכן לא תמיד נמצא נורמות כתובות בתחומים שונים הקשורים למוסר עסקי . ומכאן גם לא תמיד קיימת אכיפה של כללי התנהגות אתיים על הציבור . מודגש אפוא שמעבר לקביעת כללים אתיים יש לדאוג גם לאכיפתם , ובראש ובראשונה באמצעות מערכות פיקוח ואכיפה . פרקי הספר השונים מנסים לחשוף את השקפת העולם שממנה ניזונה תורת המוסר . כיוון שמוסר

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר