הקדמה

עמוד:10

כזה קיים בעם היהודים בתקופה שאנו דנים בה' והספר מסתיים בשעה שרצון זה כבה . בהינה מדינית זו , והכוונה להבליטה' כנגד הטשטוש שהיו נוהגים בה סופרי קורותיה של תקופה זו , הן שדוייבוני לצמצם את מקומם של שאר השטחים , כגון הכלכלה והחיים הרוחניים , שחשובים הם לגופם וחשובים פחות לעניינו של ספר זה . מסעם זה לא נגעתי כאן אלא דרך אגב , לפי מידת הצורך , בשטח התפתחותם של היי הרוח באותה תקופה ( והיא תקופת המשנה והתלמוד , ( שחשיבותם היתה עצומה לעתיד העם ותרבותו )-, ד ) ביסודו של ספר זה הונחה ההשקפה , שהאומה העברית היא הנושא של ההיסטוריה הישראלית בכל התקופות , מימי משה ועד ימינו . הדופק הלאומי כמוהו כדופק שבגוף היחיד —עתים הוא מפעם בחזקה , ועתים הוא נחבא וכאילו משתתק . ואולם השאיפה הלאומית של עם ישראל , אף על פי שדרכי גילויה שונים היו בדורות השונים , קיימת היתר . בכל הזמנים בחינת מחזור הדם , שבלעדיו אין חיים . עלי למלא חובה נעימה ולהודות לכל שעזרו לי בעבודתי ו לפרופ' ב . מזר , שעוררני לכתוב את הספר , וגם הסכים לפירסומן של כמה תמונות מחפירותיו בבית שערים s לחברי המנוח ג . אלון , על עזרתו הרבה בבירור כמה שאלות קשות הקשורות בבדיקת מקורות שבתלמוד ובמדרש , ולחברי ד"ר ז . ח . הירשברג , שבדק את הפרק העוסק בענייני המיר . אף חייב אני תודה לידידי ד"ר א . מירסקי שעסק בסגנון המבוא , שצורף למהדורה השלישית ; לד"ר ז . מעיני שקרא ותיקן את נוסח הפרקים א—ב , ולד"ר ש . אברמסקי , שהשלים את המלאכה בשאר הפרקים . הנוסח הסופי הוא פרי שקידתו וטעמו של מר ש . מלצר , שסייעני בשיפור סגנונו של הספר . מרת ת . אטינגר הכינה את הדיאגראמות והמפות לפי הוראתי ; לכל אלה נתונה תודתי . ירושלים , סיון תשכ"א המחבר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר