תוכן הספר

עמוד:4

פרק ששי : ראשית השלטון הנוצרי בארץ 158 — 136 א . ימי קונסטאנטינוס קיסר : שלטון הנוצרים בארץ ותוצאותיו הראשונות , > 136 אופיו ומדיניותו של קונסטאנטינוס : חוקיו בעניני היהודיט , 139 • תגובת היהודים , — 144 ב . ימי קונסטאנטינוס קיסר : חוקים חדשים נגד היהודים , ; 152 המרד בימי גאלום , . 153 פרק שביעי : יוליאנוס קיסר והיהודים בארץ ישראל 177 — 161 עליית יוליאנוס ויסודות מדיניותו , ; 161 יחסו של יוליאנוס ליהדות להלכה ולמעשה , ! 163 פגישתו עם שליחי היהודים . החלטתו להחזיר להם את ירושלים , ! 166 הכרזת יוליאנוס והתגובה עליה , 1168 התחלת בניין בית המקדש והפסקתו . מות יוליאנוס , . 172 פרק שמיני : ההתקפה הגדולה על היהודים והיהדות בשנים 438 — 363 לפני ספירת הנוצרים 198—178 חלוקת התקופה , ! 178 תקופת המעבר , 1 178 עליית תיאודוסיוס הקיסר האורתודוכסי , : 180 התחיקה החדשה בעניני היהודים , ; 183 הנוצרים נעשים רוב בארץ , ! 189 חלק היהודים בעליה הכלכלית , ; 191 מצבו הרוחני של הישוב . התקוזת המשיחיות' ; 192 ביטול הנשיאות , . 194 פרק תשיעי : הפירוד במחנה הנוצרי . שני דורות של השלמה וחיזוק . חידוש הנגישות 220 — 201 הפירוד במחנה הנוצרי , ; 201 השפעת הפירוד על המדינה הביזאנ טית , 1 204 השפעת הפירוד על גורל היהודים בארץ , 1 205 מצב היהודים בארץ ישראל בסוף תקופת השלטון הביזאנטי ! 206 היהודים ' ומרידות השומרונים , ! 209 חידוש התחיקה נגד היהודים בימי יוסטיניאנום , 1 211 התנגשות היהודים והביזאנטים בעניני מסחר ים סוף , % 217 יורשי יוסטיניאנוס ממשיכים במדיניותו , . 219 פרק עשירי : הכיבוש הפרסי ! סוף השלטון הביזאנטי 240— 221 המלחמה האחרונה בין פרס ורומא , ! 221 הפלישה הפרסית והיהודים , ! 223 כיבוש הארץ בימי הפרסים והשתתפות היהודים , 227 ו השלטון היהודי בירושלים , ; 230 המפנה במדיניות הפרסית . גירוש היהודים מירושלים , ; 233 החזרת השלטון הנוצרי בארץ . נקמת הראקליוס , ! 235 הכיבוש הערבי ! 237 סיום , . 240 ' נספח ראשון : דורות התנאים והאמוראים וזמנם 241 נספח שני : ישובי היהודים בארץ בסדר הדורות 242 נספח שלישי : תאריך מרד גאלוס 243 הערות 261 — 244 מפתחות 274— 263

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר