רשימת תמונות

עמוד:13

. 43 תנ " ך פיאה , פאריס , ספריית , Compagnie de Pretres S . Sulpice , MS 1933 עמ' 235 א , קטלוניה 1380 , בערך , קישוט לתחילת ספר עמוס ( לפי . גארל , פואה , ברשות ספריית . ( S . Sulpice . 44 הגדה של פסח , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Or . 1404 , עמ' 1 ב , קטלוניה , המחצית השניה של המאה ה , 14 משה לפני הסנה הבוער , אות הנחש ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . ( . 45 שנהבי סלרנו , סלרנו , אוצר הקתדרלה , דרום איטליה ( אמלפי 1180 , ( בערך , אות הנחש ( צילום : לפי ברגמן . 46 . ( הגדת ריילנדס הספרדית , מנצ'סטר , ספריית האוניברסיטה על שם ג'ון ריילנדס , MS heb . 6 , עמ' 19 ב , קטלוניה , אמצע המאה ה , 14 שחיטת הפסח ומריחת המשקופים ( צילום ו ברשות הספרן המנהל , ספריית האוניברסיטה על שם ג'ון ריילנדס . 47 . ( תנ " ך פדובה , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Add . 15277 , עמ' 8 ב , צפון איטליה ( פדובה 1400 , ( בערך , שחיטת הפסח ומריחת המשקופים ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . ( . 48 ניקולאס מוורדון , המזבח של קלוסטרנויבורג , מנזר קלוסטרנויבורג 1180 , בערך , מריחת המשקופים ( צילום : ברשות מנזר קלוסטרנויבורג . 49 . ( הגדת הזהב , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Add . 27210 , עמ' 4 ב , קטלוניה , 1320 בערך , סולם יעקב ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . 50 . ( ספר תנ " ך , דבלין , ספריית , Trinity College , MS 13 עמ' 51 ב , קסטיליה ( טולדו , 1478 , (? דף שטיח ( צילום : ברשות ספריית , Trinity College דבלין . 51 . ( תנ " ך ליסבון , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Or . 2626-2628 , כרך , 3 עמ' 185 א , ליסבון , 1482 , דף שטיח ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . 52 . ( ספר תנ " ך , אוקספורד , ספריית בודליאנה , MS Poc . 347 , עמ' 2 א , קסטיליה , 1490-1470 בערך , דף שטיח ( צילום : ברשות ספריית בודליאנה . 53 . ( ספר תנ " ך , פאריס , הספרייה הלאומית , cod . hebr . 1314 , עמ' 4 א , קסטיליה , 1490-1470 בערך , דף שטיח ( צילום : ברשות הספרייה הלאומית , פאריס . 54 . ( ספר תנ " ך , ניו יורק , ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה , MS L 5 , עמ' 85 א , קורדובה , 1479 , עיטור לשירת האזינו ( צילום : ברשות ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה . 55 . ( תנ " ך אברבנאל , אוקספורד , ספריית בודליאנה , MS opp . Add . 4 ° 26 , עמ' 238 ב , קסטיליה , 1480 , דף שטיח ( צילום : ברשות ספריית בודליאנה . 56 . ( ספר תנ " ך , פארמה , ספריית הפאלטינה , MS Parm 2809 , עמ' 3 א , קסטיליה , , 1473 דף שטיח ( צילום : ברשות ספריית פאלטינה . (

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר