רשימת תמונות

עמוד:10

. 3 ספר תנ " ך , פאריס , הספרייה הלאומית 9 ' DV , cod . hebr . 25 , ב , טולדו , 1232 , מסגרת במיקרוגרפיה ( צילום : ברשות הספרייה הלאומית , פאריס . 4 . ( ספר תנ " ך , פאריס , הספרייה הלאומית , cod . hebr . 25 , עמ' 44 ב , טולדו , , 1232 קישוט של סימן סדר ( צילום : ברשות הספרייה הלאומית , פאריס . 5 . ( ספר תנ " ך , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Or . 2363 , עמ' 90 ב , המזרח התיכון , המאה ה 10 או ה , 11 קישוט של סימן פרשה ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . ( . 6 כתר דמשק , ירושלים , בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , כת " י , 4 ° 790 עמ' 310 א , בורגוס , 1260 , דף שטיח ( צילום : ברשות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . ( . 7 כתר דמשק , ירושלים , בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , כת " י , 4 ° 790 עמ' 310 ב , בורגוס , 1260 , דף שטיח ( צילום : ברשות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . ( . 8 כתר דמשק , ירושלים , בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , כת " י , 4 ° 790 עמ' 263 א , בורגוס , 1260 , עיטור לציון מספר פסוקים ( צילום : ברשות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . 9 . ( תנ " ך פארמה , פארמה , ספריית הפאלטינה , MS Parm 2668 , עמ' 8 א , טולדו , , 1277 כלי המקדש ( צילום : ברשות ספריית פאלטינה . 10 . ( פרוש המשנה של הרמב " ם , אוקספורד , ספריית בודליאנה , MS Poc . 295 , עמ' 295 א , ספרד או מצריים , סוף המאה ה , 12 תכנית המקדש ( צילום : ברשות ספריית בודליאנה . ( . 11 חומש לנינגרד , ס' פטרסבורג , הספרייה הציבורית , אוסף פירקוביץ' , 17 MSII B ארץ ישראל או מצריים , 929 , כלי המקדש ( צילום : ברשות הספרייה הציבורית , ס' פטרסבורג . 12 . ( ספר תנ " ך של יוסף אבן מרוואס , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Or . 2201 , טולדו , 1300 , דף שטיח ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . 13 . ( תנ " ך פאריס הראשון של יהושע אבן גאון , פאריס , הספרייה הלאומית , hebr . 20 cod . , עמ' 74 ב , טודלה , 1300 , המסורה הגדולה ( צילום : ברשות הספרייה הלאומית , פאריס . ( . 14 ספר תנ " ך , פארמה , ספריית הפאלטינה , MS Parm 2938 , עמ' 236 א , טודלה 1300 , (?) בערך , המסורה הגדולה ( צילום : ברשות ספריית פאלטינה . 15 . ( תנ " ך דבלין של יהושע אבן גאון , דבלין , ספריית , Trinity College , MS 16 עמ' 154 ב , טודלה , 1300 , המסורה הגדולה ( צילום : ברשות ספריית , College Trinity דבלין . 16 . ( תנ " ך קניקוט השני , אוקספורד , ספריית בודליאנה , MS Kenn . 2 , עמ' 31 ב ,

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר