תוכן עניינים

עמוד:8

פרק רביעי : יהושע אבן גאון ויוסף הצרפתי 92 פרק חמישי : אסכולות קסלאניות במאה הארבע עשרה 118 תנ " ך פרפיניאן וקרוביו 118 ספרי תנ " ך מברצלונה וסביבותיה 125 תנ " ך פואה , תנ " ך פרחי וחידוש הסגנון המזרחי 132 תנ " ך קינגס 136 תנ " ך סרגוסה 137 האיקונוגרפיה של תיאורי המקדש 137 עיטורי המסורה הגדולה 145 פרק שישי : מאבק התרבות בקרב יהדות ספרד והשלכותיו על אמנות הספר העברי 148 פרק שביעי : זרמים סגנוניים במאה החמש עשרה 171 עיטור מיקרוגרפי בקסטיליה החדשה 172 תנ " ך קניקוט הראשון 178 השפעות צרפתיות ואיטלקיות 181 סוף דבר 187 הערות 191 ביבליוגרפיה 217 מפתח כתבי יד 235 מפתח עניינים 243 ל 1 חות צבע תמונות שחור / לבן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר