אמנות יהודית בין איסלם לנצרות עיטור ספרי תנ"ך עבריים בספרד

עמוד:4

Katrin Kogman-Appel Jewish Art Between Islam and Christianity The Decoration of Hebrew Bibles in Spain אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן כמאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור Publishing House Ltd . 2001 By Hakibbutz Hameuchad כל הזכויות שמורות נדפס בישראל דפוס " חדקל " ת " א

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר