1. המסורת הארץ־ישראלית

עמוד:13

מצטיירים בנימוסים מעודנים במיוחד , שאולים ממנהגי הרומאים . ההקפדה המיוחדת שהיתה נהוגה בעניץ הרכב המוזמנים קוממה את פשוטי העם . האגדה על בר כמצורא מתארת חברה שבעה ומסואבת , השקועה בשעשועים ובאינטריגות , והחורבן שהומט עליה הוא תוצאה ישירה של אובדן ערכי מוסר , יושר וסולידריות לאומית . אנשי ירושלים שבסיפור נושאים באחריות המלאה לאסון הלאומי . לעניין כינויו של " גיבור העלילה , " בר כמצורא השנוא , וכינויו של " כפילו , " בר כמצא האהוב - אלו מכונים בנוסחים האחרים וכן בבבלי , ק [ י ] מצא ובר ק [ י ] מצא . כמה הצעות הוצעו לפענוחו של השם המחר : שהשם רומז על קמצנותו ( אבל אם יש קמצן בסיפור , הרי זה בעל הבית דווקא ולא האורח , ( או שבא מלשק מחלוקת , ואף מלשון חגב , רמז 5 לקטנותו ואפסותו . אפשר שמקורו של השם הסמלי , דווקא במשמעות הרווחת ביותר של הפועל קמץ : תפיסה מלוא החופן . פעולה זו קשורה בפולחן בבית המקדש : היא נעשתה בידי הכוהנים , שלקחו לעצמם את מה שלא נקמץ , ובהקשר זה 6 היא נזכרת לא פעם במסורות המדברות בגנותה של הכהונה דווקא . הפועל " לקמוץ " היה אפוא קשור במעמד הכוהנים ובזכויותיו המיוחדות , וייתכן שנקשר בדרך אסוציאטיבית בעוולות החברתיות שאפיינו מעמד זה בדורות שלפני החורבן . התמצאותו של בר כמצורא בדיני קורבן מרמזת אף היא על השתייכותו לחוגי הכהונה . הצעה אחרת שהועלתה בנוגע לשמו של בר כמצורא / בר קמצא , היא לזהותו עם קמפסוס בן קמפסוס , מיקירי טבריה , שיוספוס מזכירו 7 באוטוביוגרפיה שלו כאחד מראשי מפלגת נאמני רומא שבעיר . זיהוי זה בא בחשבון רק אם מניחים שהדמות שבמדרש היא הד או צל של דמות היסטורית כלשהי , או לחלופץ - שזוהי אמנם אגדה , אבל בעל האגדה יצר 8 אותה לאחר שקרא בכתבי יוספוס ושיבש את השמות שמצא שם . ואולם הצעה זו , אין בה העיק : יוספוס בוודאי מספר על דמות היסטורית שהכיר , אבל בעל המדרש לעומתו יוצר אגדה שבאמצעותה הוא מבקש ללמד על השקפתו בדבר הגורמים שהביאו לחורבן , ובוודאי שאינו מספר לא על אירוע היסטורי ולא על דמות היסטורית . אמנם המסורת הזאת נמסרת משמו של ר' יוחנן ( כפי שנראה בהמשך , ( שהיה גם הוא איש טבריה ; הייתכן אפוא שר' יוחנן , המספר אגדה שמטרתה להצביע על החוליים החברתיים שגרמו לחורבן , השתמש בשיבוש שמה של דמות מקומית ידועה , שעוד נשמרה בזיכרון אנשי העיר , מיקם אותה בירושלים וייעד לה תפקיד ספרותי , ללא קשר לביוגרפיה האמיתית שלה ? כל זה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר