מבוא

מתוך:  > אגדות החורבן > מבוא

עמוד:11

למסקנות חותכות וחד משמעיות . ואולם אופיין המוגבל של התשובות אין בו כדי להמעיט מחשיבותו של עצם הניסיון למצאן ולחשפן . לתוכנות החדשות של המחקר המודרני בנוגע למשמעות הסיפור ההיסטורי של חז " ל יש ערך רב , והן מקדמות את המחקר ההיסטורי והספרותי כאחד לקראת הבנה מעמיקה ונכונה יותר של המקורות . ארבע מסורות מפורטות ורצופות על חורבן ירושלים נשתמרו בין דפי הספרות התלמודית : ( א ) איכ " ר , א ה = ) ברבר , עמי . ( 69-65 שילובו של תיאור חורבן הבית השני במדרש איכה רבה , המוקדש כולו להספד וקינה על 4 החורבן , הוא טבעי ומתבקש ) . ב ) בבלי , גיטץ נר , ב - נז א . סוגיית הבבלי משולבת תחת המשנה הדנה ב " דיני סיקריקוך , נושא שנקשר להרוגי המלחמה , כלומר לתוצאותיה . הסוגיה מגוללת את מסכת המרידות והחורבנות שהתחוללו pxn mp , Vx והיא מחולקת לשלושה פרקים : הראשון - על מלחמת החורבן , השני - על חורבן " טור מלכא , " והשלישי - על חורבן ביתר . מובן שאין זו חלוקה היסטורית נכונה , וכאן נדון רק בפרק הראשון . ( ג ) ארר " נ , נו " א " 5 , ד , עמי 22 " . 24 מסכת " אבות דרבי נתן היא קובץ ייחודי באופיו , מעין תוספתא על נוסח קדום של מסכת אבות , בעל שני נוסחים , שזמן עריכתו שנר במחלוקת . נראה שזוהי יצירה שעברה תהליך מיוחד וארוך של התהוות . הבסיס למסכת , המכיל את המימרות הרבות שבו , הוא כנראה קדום , כלומר תנאי , אך המסכת נשארה 'פתוחה' מאות שנים , ונוסף לה בבתי 6 מדרש שונים חומר מרחיב מגוון , חלקו מאוחר ביותר ) . ד ) אדר " נ , נר " ב , פ 7 " פ " ז , עמי . 22-19 המסורת המפורטת שבנו " ב מורכבת משתי מסורות נפרדות שחוברו יחדיו . שילובן משקף אפוא גרסה אחת שלמה של מלחמת החורבן - 7 גרסתו של העורך . משום כך נידונות כאן שתי המסורות כגרסה אחת . בנוסף , יש בתלמוד הירושלמי , תעניות ם " ד / 70 , ג - סט ג , שתי סוגיות ארוכות ( המבוססות על הברייתות שבתוספתא , תעניות ג ט-י , עמי , ( 341-340 שאמנם אין בהן תיאור רצוף ומסודר של המלחמה , אך הן עוסקות , בין השאר , 8 בעניינים הקשורים לחורבן . סדר הנושאים בפרקי הספר עוקב בדרך כלל אחר סדר הופעתם במסורת שבתלמוד הבבלי , מאחר שהמסורת הבבלית היא המפורטת והמלאה מכולן . אבל גם המסורת הבבלית , ככל המסורות העוסקות בחורבן , מדלגת על פרקים נרחבים ביותר ברצף האירועים , כפי שהוא ידוע מיוספוס . חלק קטן מהנושאים שהמסורות המפורטות יותר מדלגות עליהם נזכר במקומות אחרים , במסורות חלקיות , אבל , כאמור , חלק הארי של אירועי המלחמה לא נזכר כלל . להקלת הקריאה לא הרבינו בציטוטים במהלך הדיונים . המסורות מובאות במלואן בנספח ב שבסוף הספר , והקורא מוזמן לעיין בהן תוך כדי הקריאה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר