התוכן

מתוך:  > אגדות החורבן > התוכן

עמוד:5

התוכן עם הספר 7 מבוא 8 פרק א : האגדה על קמצא ובר קמצא . 1 המסורת האח ישראלית . 2 11 המסורת בתלמוד הבבלי 16 פרק ב : ניחן קיסר באגדת 23 piinn פרק ג : הטלת המצור על ירושלים . 1 28 המסורת . 2 28 rrVx- ^ -psn המסורת בתלמוד הבבלי . 3 33 גרסת אבות דרבי נתן 34 8 £ ד : שרפת האסמים והרעב . 1 38 המסורת pKn rcp . 2 38 rv ^ המסורת בתלמוד הבבלי . 3 41 גרסת אבות דרבי נתן 47 פרק ה : יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים . 1 51 המניע להחלטה לצאת . 2 52 מהלך הבריחה והפגישה עם אספסיינוס 55 א . המסורת באיכה רבה 56 ב , המסורת בבבלי , גיטין 62 ג . המסורת באבות דרבי נתן . 3 66 הצלת רבי צדוק . 4 67 סיכום : אגדת ההישרדות 70 פת ; ו : 0 י 0 ו 0 הרשע . 1 76 המסורות pNn ^ . 2 76 rvpVx המסורת בתלמוד הבבלי 80

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר