האשה אשר נתתה עמדי נשים כעילה לסכסוך ולמלחמה במקרא

עמוד:4

'The Woman Whom Thou Gavest to be with Me " Rachel Reich על העטיפה ציור של רמברנדט " יוסף ואשת פוטיפר" אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור Hakibbutz Humeuchud Publishing House Ltd .. Tel-Aviv Printed in Israel 2005 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ דפוס "חדקל" תל אביב תשס"ו

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר