מבוא: המתח בין ערכים הומניסטיים ודת המקרא

עמוד:13

זו היא אימוץ העיקרון של הפרדת הדת מהמדינה הנהוג בארצות הברית , המונע מתיחות שלילית בין הכנסייה למוסדות המדינה " ) לא ראיתי אפילו אחד מהם [ מהכמרים ] בתוך המינהל הציבורי" ( שם . ( עם זאת , ובדיון ברמה העקרונית יש לטעון , כי לכאורה התפישה הדמוקרטית אינה תואמת את ערכי המקרא . כך תפישת האל כבורא עולם ובמנהיגו , כמחוקק ובשופט כל הארץ נוגדת את התפישה הדמוקרטית , הבנויה על ההכרה במרכזיות האדם כמקור הסמכות , בעבורו ובעבור החברה כולה . לכן , ראוי אולי לזהות במקרא "תיאוקרטיה , " ולא "דמוקרטיה . " על כך יש לומר , כי המונח "תיאוקרטיה" " ) ממשלת אלוהים ( " ביחס למקרא הוא מטעה . כוונת המונח ( שנטבע לראשונה על ידי יוסף בן 5 מתתיהו , ( הוא אומנם סוג של משטר שבו האל נחשב לבעל הריבונות או השלטון . אלא שהגדרה זו של המושג המתבקשת לכאורה מן הכתוב " ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ( שמ' יט , , ( 6 עלולה להטעות . נגדיר "תיאוקרטיה" במקרא לא כצורת "שלטון" מדיני , לא של כוהנים ולא של פקידי רשות דתית כלשהי ( כגון אלה שמצויים בבית המקדש , ( אלא כבעלת זהות רוחנית ולא מדינית : בהשראת הרוח והקדושה הרצויה בישראל , וכפועל יוצא של בחירתו האישית של המאמין . כך עולה מסירובו של גדעון "למשול" בישראל : "לא אמשל אני בכם , ולא ימשל בני בכם , ה' ימשל בכם" ( שר ח , , ( 23 וכך עולה , מאוחר יותר , מהתנגדות שמואל לבקשת ישראל להמליך עליו מלך אנושי , שבה חשף כוונה להחלפת המלך האלוהי ( שמ"א ח . ( הרי ההכרה בזכות בחירתו של האדם שנברא ב"צלם אלוהים , " שאינו זקוק לשום כוהן או למתווך כדי להגיע באמצעותו אל המידות הטובות או אל האל , הינה אחד מעקרונות היסוד של המקרא , והיא שמאפשרת דיון במסכת ערכיו של השלטון האנושי , למרות ההכרה הבסיסית בה' כבורא העולם ובמנהיגו ; ולמרות שלדעת המקרא ראוי היה מלכתחילה כי לא . 5 יוסף בן מתתיהו , נגד אפיון , עמ' נד . המונח "דמוקרטיה" מופיע לראשונה כנראה , בנאום ההספד של פריקלס , 431 לפנה"ס ; כך תוקידידיס , תולדות , ב , לז : "ועל שום שמשטרנו ... נתון בידי ... רבים , נקרא שמו דימוקרטיה . " נאום זה שימש מקור השראה לנאום ההספד של לינקולן בגטיסבורג , ב , 1863 שהגדיר את הדמוקרטיה כ"ממשל ( של ) העם , על ידי העם ולמען העם" ( ג"א בורג'ה , דמוקרטיה בין שני עולמות : סימפוזיון ביוזמת אונסקו , תל אביב תשי"ג , עמ' . ( 20 חיבורי כאן מתמודד עם טענת בורג'ה , שלפיה "בלתי דמוקרטיים , על פי עצם הגדרתם , הם רק אותם המשטרים שמקור הריבונות נעק בהם בחסד אלוהים" ( שם , עמ' . ( 23 לדעתי , בכל הנוגע למקרא , וברמת התרבות העברית , אין טענתו הולמת .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר