מבוא: המתח בין ערכים הומניסטיים ודת המקרא

עמוד:12

שהדמוקרטיה דבוקה בחיבור ישיר עם אושיותיה של השקפת העולם היהודית" ( הלכה ודמוקרטיה , עמ' . ( 9 דברים אלה , שנאמרו בהקשר למתח שבין דמוקרטיה להלכה , יפים באמירתם גם לגבי המתח שבין הדמוקרטיה למקרא . בתקופת המקרא לא הייתה "דמוקרטיה" מדינית ; ועם זאת , לא מן הנמנע לטעון , כי ערכים הקרויים בלשוננו "דמוקרטיים , " אכן משתקפים ברבים מפרקי המקרא , כמו עקרונות כבוד האדם והחירות האישית ( שיידונו להלן . ( הואיל וקיימת , לכאורה , סתירה לוגית בין ערכים דמוקרטיים , שיסודם במודרנה ובאוטונומיה האנושית , לבין ערכי המקרא הקדומים שיסודם באמונה באל ובהתחייבות כלפי אמונה זו , אציע כמה ראשי פרקים שישקפו את הפרובלמטיקה הקיימת בסוגיה זו , ואת דרכי החשיבה המוצעות כדי לפתור אותה . פרופ' י' אריאלי מהאוניברסיטה העברית כתב הקדמה למהדורה העברית של הספר הדמוקרטיה באמריקה , שנתחבר על ידי אלכסיס דה טוקוויל . ( de Tocqueviiie ) ובו הסביר כיצד קרה הדבר , שצרפתי משכיל שטרם מלאו לו שלושים , שכתב רשמי ביקור בארצות הברית של אמריקה בשנת , 1835 זכה , שחיבורו נחשב עד היום כ"יצירת מופת בספרות המחשבה באנגלית . " אריאלי מצטט את ג'ון סטיוארט מיל , בסקירתו מ , 1840 שאמר , כי "זהו הספר הפילוסופי הראשון שנכתב על הדימוקרטיה ... בחברה המודרנית . זהו ספר , שעקרונותיו המרכזיים עתידים לעמוד בביקורתו של כל עיון שיבוא , אפילו תשתנה זו פה ושם בצורתה" ( טוקוויל , הדמוקרטיה באמריקה , עמ' ח . ( לדעת אריאלי , " הערכה זו עמדה במבחן הניסיון ההיסטורי , " ופרשני טוקוויל בימינו , כמו פילים ובראדלי , חוזרים ומאשרים את דעתם של הראשונים . בראדלי סבור שספרו של טוקוויל על דמוקרטיה "נמנה עם הגדולות שבפילוסופיות החברתיות למן אריסטו ועד תטי" ( שם , עמ' ט . ( לאור הערכה גורפת זו , ראוי לציין את הקשר החיובי העמוק שמוצא טוקוויל בין הדת ( הנוצרית ) לדמוקרטיה באמריקה . לדעתו , "האמריקנים כורכים יחד את הנצרות ואת החירות , עד שאי אפשר להם להעלות על הדעת את זו בלא זו" ( שם , עמ' , ( 111 ובהשוואה ניגודית לצרפת , הוא מציין כי "באמריקה אתה רואה את אחד העמים החופשיים והנאורים שבעולם ממלא בהתלהבות אחר כל המצוות המעשיות של הדת" ( שם , עמ' . ( 112 טוקוויל מקדיש תשומת לב רבה להשפעתה החיובית , לדעתו , של הדת על הדמוקרטיה האמריקאית : "ראיתי אצלנו [ בצרפת ] כיצד רוח הדת ורוח החירות מנוגדות זו לזו . ברם באמריקה מצאתי אותן קשורות ומקושרות ושולטות ביחד על "pnn ( שם , עמ' . ( 113 לדעתו , הסיבה העיקרית לתופעה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר