מבוא: המתח בין ערכים הומניסטיים ודת המקרא

עמוד:11

אדרבא , יש לקחת כמובן מאליו , ולאורך כל החיבור , את קיומם של מקראות אחרים , מנוגדים . כאמור , זמן חיבורם של ספרי התנ"ך הוא בן מאות שנים , ואין לנו להניח שכל המסרנים , הכותבים , העורכים והנביאים , שהתנבאו כולם וכתבו בשפה אחת ובדעה אחת . בדיעבד התבררה אומנם הבחנה כוללנית אחת שנושאת אופי היסטורי , והיא , שרובם המכריע של המקורות המצביעים על מימד "דמוקרטי" של ההתנהלות הלאומית , מיוחסים למקורות ספרותיים אשר מתארים את ישראל בתקופה השבטית ובתקופת המלוכה הקדומה , ולא מזמן התבססות המלוכה ואילך , ולכך יש גם היגיון מצד עצמו : שהרי עם התבססות המלך והמלוכה , ממילא נחלשה 4 המגמה ה"דמוקרטית" בחיי העם . ניתן להגדיר זאת גם כך : התפישה המקובלת בביקורת הספרות האחרונה היא , שבעלי ההיסטוריה מעצבים את הסיפור בצורה הדומה לז'אנר הספרותי הידוע כ מס . ^ במתודה ספרותית זו נוקט בהרחבה היידן וייט , ( White ) שמביע ספקות ביכולת האדם לשחזר באופן "מדעי" את ההיסטוריה " ) נטל ההיסטוריה , " כלשונו ) באמצעות המדעים המדויקים . על כן הוא מציע לנקוט עמדת צניעות ולהסתפק באותו סוג של ידע שהספרות והאמנות מציעים לנו לראות דרכו את תופעות החיים ( מאמרים , עמ' . ( 23 בקרב מרבית החוקרים רווחת נטייה להסכמה עם עמדות אלה , ובספר זה הובאו רק מקצתן ( ראו , למשל , יפת , אמונות ודעות , עמ' 181 ; 188 , 182 הופמן , חקר ההיסטוריוגרפיה , עמ' 30 33 ועוד . ( עמדות סרנה / זקוביץ / וייט הן דוגמאות אחדות לגישה רחבה של חוקרי מקרא , והיא תשמש בחיבור כאן כבסיס לדיון . על המתח שבין ערכים הומניססיים דמוקרטיים ודת המקרא י' בלידשטיץ מציץ : "איני מתכוון להתחייב כי הדמוקרטיה הינה פועל יוצא הכרחי של המחשבה הפוליטית היהודית ... עם זאת , אני יכול לומר . 4 יש המגיעים למסקנה היסטורית , כי בחברות המערביות ( יוון , רומי וגרמניה , ( את מקומם של ראשי השבטים בחברות העתיקות ( שהיו גם מנהיגים לימי שלום , ( ירשו לעיתים מלכים , נסיכים וקונסולים , ואז "דעכו בהדרגה הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות שנבעו מאסיפת העם הקדומה ; " לעומת זאת , "מעולם לא התפתח אבסולוטיזם מושלם בחברה היהודית הקדומה , אף בתקופת השיא של המלוכה" ( הרצוג גיחון , מלחמות , עמ' . ( 19 הלוז הערכי של תיזה היסטורית זאת הוא עיקר חשוב בספר בעל היבט ספרותי זה , הן בפרק הנוכחי והן בפרקיו האחרים .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר