התוכן

עמוד:8

" ודבורה אשה נביאה אשת לפיתת היא ש י פטה את ישראל בעת ההיא" ( שופטים ד , . ( 4 וכי מה טיבה של דבורה שהיא היתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהן , והלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם ? מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ , בין ישראל בין עכו"ם , בין איש בין אשה , בין עבד ובין שפחה , הכל לפי המעשה שהוא עושה , כך רוח הקודש שורה עליו . ( מדרש תנא דבי אליהו , פרק ט ) אי ציות לחוק השלטוני שלמה אבינרי מוצא דוגמה טובה לחוק מקיף כזה ( של אי ציות לחוק השלטוני ) מהניסיון הישראלי בפרשת כפר ק'אסם , ערב מלחמת סיני בשנת . 1956 "סוג כזה של הוראה , גם אם ניתנה , סווג על ידי בית הדין הצבאי כ'פקודה בלתי חוקית בעליל ... ' ולפקודה כזאת חייבים לסרב . " אבינרי מציין את חידושו של בית הדין הצבאי , אשר "הכניס לפסיקה הישראלית עקרונות ששורשיהם ביסודו של 'משפט הטבע' ( naturale Jus ) הקלאסי במשמעותו הפילוסופית מתקופת הסטואה ועד לג'ון לוק , ובדומה למושגם של חז"ל על 'שבע מצוות בני נוח , "' ודווקא אי הציות לפקודה כזו הוא הביטוי העליון והראוי של חברה דמוקרטית , בהיותה "חלק מן המטען האנושי הבסיסי הכללי . " ציות ודמוקרטיה , עמ' 177 ; 180 להלן , עמ' ( 123

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר