התוכן

עמוד:6

שלמי תודה פרקי הספר עברו תהליכי לידה וכתיבה במשך שנים , שבמהלכן דנתי ונועצתי עם כמה מחבריי , שאותם אני מזכיר אישית בפתח אחדים מפרקי הספר . החיבור נולד בסדרה של מאמרים שפרסמתי בבימות מדעיות , במיוחד לאחר רצח יצחק רבין ז"ל . בציבור הושמעה אז הטענה , ש"יהדותה" של מדינת ישראל סותרת את ה"דמוקרטיות" שלה , ולדעתי , אין לך אבסורד גדול מטענה זו . לא זו בלבד שאין יהדותה של המדינה סותרת את היותה דמוקרטית , אלא אדרבה , יהדותה המהפכנית , זו לראשונה בתולדות אנוש הכירה באדם כאדם שנברא בצלם , היא המקור המוצק של רבים מערכיה הדמוקרטיים שלה ושל העולם כולו ( לפחות בחלקו המערבי , זה שהתנ"ך הוא בסיס תרבותו . ( אכן "דמוקרטיה" היא ערך חשוב ומכונן בחיינו , אבל זו בנקל עלולה להיצבע בגוון פשיסטי , אם נקבלה כערך עליון , טוטאליטרי וחסר רגישות ( כפי המסתמן במגמה המדאיגה , ההולכת ומתפשטת במדינת ישראל של הדור האחרון . ( עיון מעמיק במקורותינו מלמד , כי ערכי המוסר והצדק הם היחידים המוחלטים , והם שעומדים מעל לכל משטר פוליטי , ולו הדמוקרטי ביותר . ויהי רצון שהספר יעלה חן מלפני הקוראים , ויקבלו בהבנה את הנחתי היסודית על קיומה של "דמוקרטיה קדומה" במקורותינו ( אמנם , במשמע של הגות דתית ערכית , יותר ממשמע של פרוצדורה משטרית . ( שילוב מורכב וחיוני זה , בין המורשת היהודית ובין עולמנו החדש , הוא תכלית חיינו וכל כיסופינו בארץ ישראל , תיבנה ותיכונן לעד . לאורך שנים , רבים באקדמיה היו לי לעזר , ובהם מוריי ועמיתיי , ואיני יכול למנות את כולם . לשניים אני חייב תודה מיוחדת , והם אוריאל סימון ואד גרינשטיין , על תרומתם הסגולית בראשית דרכי האקדמית , ויהי רצון , שימלא ה' משאלות לבם לטובה . אני מכיר טובה לאוניברסיטת בר אילן ולמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון , על תמיכתם בהוצאת הספר . המוסד הראשון הוא צור מחצבתי ומקום עבודתי העיקרי עד יציאתי לגימלאות ( בתשס"ד , ( והשני הוא ביתי האקדמי כיום , ובו אני מלמד בשנים האחרונות . תודתי נתונה לפרופ' יהודה פרידלנדר , על שתמך ודחף להכללת הספר בסדרה המצוינת של "ספריית הילל בן חיים" שבהוצאת הקיבוץ המאוחד , וכן לעובדיה המסורים של הוצאה זו . במיוחד אודה ללאה שניר , העורכת החרוצה והקפדנית של הספר , שבחושה הלשוני החד סייעה בידי ללטשו ולהביאו לידי גמר . ואחרונה חביבה , נוות ביתי , הדסה , שבבקיאותה בשבילי נהרדעא של הלשון , הייתה לי אחיעזר ואחיסמך .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר