דמוקרטיה ראשונית במקרא יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים

עמוד:4

Democratic Values in the Hebrew Bible Amnon Shapira אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקל , 0 > לתרגם , לאח 0 ן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או ק 0 עים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלק 0 חני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלנ 1 ה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור By Hakibbutz Hameuchad Printed in Israel 2009 Publishing House Ltd .. Tel-Aviv כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בעימ דפוס "חדקל" תל אביב תשס 0 "

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר