דמוקרטיה ראשונית במקרא יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים