הקדמה פרופ' הרווי גולדברג

עמוד:13

לתרום לפרשנות היסטורית הובן היטב על ידי היסטוריונים מסוימים , ובעיקר אותם היסטוריונים צרפתים שגיבשו את אסכולת חקר ה"מנטאליות" - ( histoire de mentalites ) גישה שכונתה אחר כך בארצות הברית "היסטוריה תרבותית . " בתוך האנתרופולוגיה עצמה בולטת תרומתם על שני חוקרים חשובים , אשר הוכשרו בשיטות התצפית המשתתפת וחיברו אתנוגרפיות המבוססות על עבודת שדה , אך לאחר מכן עשו צעד "נועז" ושבו להתעניין במקרא . האנתרופולוג הבריטי אדמונד ליץ' החל לחקור את סיפורי ספר בראשית , ומרי דאגלס בספרה סוהר 4 וסכנה הקדישה פרק לרשימת התועבות שנמנו בספר ויקרא . עבודות אלה התקבלו על ידי חוקרים במידה של ספקנות , אך אט אט החלו להופיע חיבורים של מומחים למקרא אשר צירפו לארגז הכלים שלהם את שיטות הניתוח האנתרופולוגיות שמתוכן צמחו העבודות של ליץ' ודאגלס . העבודה האחרונה שנזכרה לעיל היוותה פריצת דרך בשני היבטים : ראשית , יש בה התייחסות לחוקים ולטקסים שבמקרא , והיא מעמידה את נושא המזון ( הכשרות ) במרכז , מתוך התייחסות למימדים החומריים , החברתיים והסמליים של הנושא . מאז , מרכזיותו של המזון הוכרה על ידי חוקרים במגוון רחב של תחומים במדעי הרוח והחברה . אזכיר כאן שתי עבודות , התורמות למקם ולהעריך את עבודתה של רוחמה וייס . במחקר אתנוגרפי על יהודי אלג'יר החיים בצרפת הראתה האנתרופולוגית ז'ואל בהלול כיצד התרבות שהתארגנה סביב הפעילויות הכרוכות במזון עשויה לשמש כמכשיר דיאגנוסטי לבחינת התמורות המשמעויות בחיי המהגרים 5 הללו . ג'יליאן פילי הרניק ערכה סקירה מקיפה של ההתעניינות במקרא מן ההיבט האנתרופולוגי , והדגימה כיצד נראית הסוגיה הסבוכה של סעודת ליל הפסח בספרות חז"ל , על קשריה האפשריים עם ה"סעודה האחרונה" בנצרות , כאשר מביטים בה דרך העדשה המורכבת של 6 האנתרופולוגיה החברתית , המושתתת על עבודה אתנוגרפית . אולם מחקרים אלו לא עסקו בעומקה של ספרות חז"ל , אותה מציאות עליה מדובר בספרו של איתמר גרינוולד ; ישנם אך חוקרים מועטים בתחום הדת 7 ההשוואתית המסוגלים לטפל בסוגיות בתחומיה של ההלכה . עם זאת , נעשו ניסיונות חלוציים בכיוון הנזכר , ועל רקע ניסיונות אלה ניתן להעריך 8 את תרומתו של החיבור הנוכחי . . 4 מ' דגלס , . 5 . 1966 ד בהלול , . 6 . 1989 ג' פילי הנריק , . 7 . 1944 א' גרינוולד , המיתוס ביהדות ; ירושלים , 2004 עמי 137 Harvey E . Goldberg , Coming of Age in Jewish Studies , or Authropology Is . 8 . 139 1998 Counted in the Minyan . Jewish Social Studies ( n . s . ) 4 : 29-64 , 1998

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר