הקדמה פרופ' הרווי גולדברג

עמוד:12

במונחים של אידיאולוגיה ציונית ובין אם לאו , הוליכו אנשי רוח וחוקרים יהודיים כגון לוי גינזבורג , יעקב לאוטרבך וחיים נחמן ביאליק להפנות את תשומת לבם לצדדים הפולקלוריסטיים שבאוצרות הרוח של חז"ל . עבודותיהם של אלו הדגישו את מה שנתפס על ידי אחרים כצד ה"קליל" של התרבות הרבנית - דהיינו , האגדה או המנהגים העממיים ( כגון שבירת כוס בחתונה , "הבדלה ( " אשר לא עמדו במוקד ההתעניינות ההלכתית . ההיבטים ה"נכבדים" של ההלכה עדיין נשמרו הרחק מהתבוננות של העין האנתרופולוגית . בעשורים הראשונים של המאה העשרים התרחקה האנתרופולוגיה עצמה מהתעניינות בטקסטים קלאסיים . דיסציפלינה זו החלה להיבנות על מתודת "עבודת השדה" המדגישה את היכולות להתבונן באינטראקציות ובפרקטיקות דתיות יומיומיות , ולדרוש את המשמעויות של הפעולות הללו באופן ישיר מתוך דברי המשתתפים ומתוך התבוננות בהתנהגותם . תצפית ישירה כזו לא הייתה אפשרית ביחס לכתבים הקדומים של מסורת כלשהי . ההדגשים התיאורטיים של האנתרופולוגיה התפתחו באופנים מעט נבדלים בארצות הברית ובאנגליה . מושג ה"תרבות , " שעניינו פרשנות חיי היום יום כנובעים מתוך עולם מושגים ודפוסים מחשבתיים משותפים , נעשה בארצות הברית למושג תיאורטי מוביל . ואילו החוקרים הבריטיים הגדירו את עצמם כ"אנתרופולוגים חברתיים , " מתוך ההנחה כי דפוסים של יחסים חברתיים הם אלה אשר מעניקים למנהגים ולטקסים את צורתם . שתי האסכולות הללו התעקשו על פרדיגמה סינכרונית , הבוחנת את המציאות החברתית או התרבותית בהווה באופן אופקי , והקדישו אך מאמצים מועטים בניסיון ליישם את שיטות הניתוח שלהם לגבי חברות המוכרות מן העבר . במחצית השנייה של המאה העשרים התחוללה תפנית בפרדיגמה מכמה טעמים , מלחמת העולם השנייה וה"המלחמה הקרה / ' שבאה בעקבותיה , גרמו לאנתרופולוגים להרחיב את מבטם אל מעבר לאותן "חברות שבטיות" ולעסוק בקבוצות שלהן היסטוריה הניתנת לחקירה , ושבאורחות חייהם ניכרות השפעות תרבותיות של מסורות עתיקות שהתעצבו סביב טקסטים מכוננים . מבט זה הוליך להתמקדות גדולה יותר בתהליכים חברתיים ולגיבוש תפיסה על פיה המבנים התרבותיים - כגון טקסים ומיתוסים - מקיימים אינטראקציה דינאמית עם התנאים החברתיים , הכלכליים והפוליטיים המשתנים . כוחן של פרספקטיבות אנתרופולוגיות . 3 ביאליק רבניצקי , ספר האגדה , תל אביב , תש"ך . ל . ' גינצבורג , אגדות היהודים רמת גן 1966 . 1975 . B . J . Bamberger ( New York , 1970 ) . Jacob Z . Lauterbach , Studies in Jewish Law , Custom , and Folklore , ed

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר