הקדמה פרופ' הרווי גולדברג

עמוד:11

הקדמה פרופ' הרווי גולדברג מעלות רבות יש לחיבורה של רוחמה וייס על המזון והסעודה ככלים לבחינת המעמד החברתי והדתי בעולמם של חז"ל . בדבריי הקצרים אתמקד במיקומו של חיבור זה , עבודתה בהקשר של האנתרופולוגיה , החברתיות ותחומי הדעת השכנים לה ו ליתר דיוק , אנסה לציין את המקום שהעבודה תופסת במאמצים המעטים , אך המתרבים , לפנות לאנתרופולוגיה כדי להעמיק דעת בספרות חז"ל . הן האנתרופולוגיה והן חקר הפולקלור התגבשו בדיסציפלינות מדעיות במהלך המאה הי"ט . לפיכך , תחומי דעת אלה עמדו לרשותם של חוקרים בתחום המתפתח של מדעי היהדות באותה תקופה . אך , ידוע כי לעתים רחוקות בלבד פנו חוקריה של הספרות הרבנית לאותם לתחומי דעת . לעומת זאת , מדע האנתרופולוגיה החדש גויס למאמציהם הפרשניים של כמה מחוקרי המקרא הבולטים של המאה הי"ט , ביניהם ויליאם רוברטסון 2 1 סמית , וכן בעבודתו של תלמידו ג'יימס פרייזר , פולקלור בברית הישנה . עבודה זו , למותר לציין , התבססה על ההנחות הרווחות במאה הי"ט בדבר היותה של "הברית הישנה , " דהיינו התנ"ך העברי , גילום של שלב נמוך בסולם האבולוציוני בתולדות הדתות , התפתחות שתוביל בסופו של דבר לנצרות . תפיסה זו הרחיקה את חוקי היהדות , ועוררה ניכור וחשדנות לגבי פירותיה האינטלקטואליים של האנתרופולוגיה . אולם לקראת סוף אותה מאה , חלו מספר התפתחויות אשר הניעו חוקרי יהדות אחדים לבחון את ה"פולקלור" כחלק מן ההווייה היהודית ההיסטורית . בעוד שבאותן שנים נודעה קירבה בין התחומים של האנתרופולוגיה והפולקלור ; התחום הראשון התמקד בעיקר בחיי ה"ילידים" באזורי הכיבוש הקולוניאלי ואילו התחום השני ביקש לשמר ולפתח את תרבות אוכלוסיות ה"איכרים" במדינות הלאום המתפתחות באירופה . יתכן כי הלכי רוח של התעוררות לאומית , בין אם נוסחו Religion , Legend and Law , 3 vols . ( London , 1918 ) James G . Frazer Folklore in the Old Testament : Studies in Comparative . 2 Religion ( Chicago , 1974 ) O . Beidelman , W . Robertson Smith and the Sociological Study of . 1

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר