פתח דבר

עמוד:9

קדושים ומתוקף קדושתם ( ועבורי גם מתוקף גבריותם , ( היו "אחרים , " בלתי מושגים ובלתי ניתנים לחיקוי . בגיל מבוגר יותר , בהשפעת התרבות הישראלית נוסף לצדיקותם ריח הנפטלין , ריח של יהדות גלותית רחוקה מהחיים , רחוקה מיצרים ורחוקה מחולשות . גם גיבורי הספרות החילונית , שדמותם מורכבת , מפותלת ומוגבלת מתוקף אישיותם ואנושיותם , תרמו לתחושת הריחוק מעיצובי האיקונין הקדושים של דמויות חז"ל כפי שאלה הוגשו לי בילדותי . בהתבוננות שלאחר מעשה אני מבינה כי העיסוק במבחני הסעודה הציע לי מרחב בו יכולתי לנכס לעצמי מחדש , באור שאפשר לי לשאת ואף לאהוב , את דמותם של החכמים . המזון ודברי התורה שנכנסו ויצאו מפיהם בערבוביה מוחלטת החזירו להם את המבט האנושי ; יצרי , יצירתי , עצוב , מצחיק , נלעג ויחד עם זאת ולפעמים - נערץ וקדוש . הופתעתי לגלות שלעיתים גם חוקרים חשובים , בעלי שם ובעלי שאיפה לריחוק ולאובייקטיביות מדעית , מגוננים על החכמים ועלינו מפני החכמים עצמם , מפני אנושיותם . הערתי על כך במקומות המתאימים . הליכה על קרקע בתולה היא חוויה לא פשוטה ויחד עם זאת , ואולי בשל כך , מאתגרת ומרגשת . הניסיון להבין את ההתנהגויות השונות המתוארות בספרות חז"ל כמערכות ערכים מוצפנות , מוגבל ביותר . ניסיונות לחשוף שפה מוצפנת זו בתחום המזון והאכילה בעולמם של חז"ל , קיימים רק בהערות מפוזרות ובחלקי פרקים במספר מוגבל של מחקרים . נדרשתי לסלול לי דרך . יכולתי לסלול לי דרך . במחקרי נעזרתי בגישות מחקריות ובכלים פרשניים מגוונים בהתאם לפוטנציאל שמצאתי בכל טקסט ובהתאם לנטיות לבי . פרשנות מסורתית , מודלים ספרותיים ופרשנויות ספרותיות לצד מחקרים מגוונים באנתרופולוגיה , גישות פסיכולוגיות , כמו גם קטעי ספרות ושירה כל אלה היו לי מורי דרך במחקר זה . אין לי ספק כי כל שביכולתי להציע הוא בבחינת פנס אחד המאיר ביער עבות , מעגלים , מעגלים , ומוצא אגב תנועות חוזרות אלה , קטעים קצרים של שבילים , בהם ניתן להתחיל לחפש את הדרך . במהלך שיטוטי בארץ בראשית זו זכיתי להושטת יד חמה ממורי דרך וחברים רבים . הספר שלפנינו מבוסס על עבודת הדוקטורט שכתבתי באוניברסיטה העברית בהדרכתו של פרופ' מנחם הירשמן , רעיונות רבים משלו משוקעים במחקר זה ומעל כולם מרחפת רוח החירות המחשבתית המיוחדת לו . פרופ' אברהם שפירא קרא בעינו הבוחנת והמעודדת בטיוטות המחקר , המריץ אותי בעבודתי , האיר את עיני בסוגיות מחקריות חדשות ומרעננות , עודד ועזר בהכנת הספר .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר