אוכלים לדעת תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל

עמוד:4

Ruhama Weiss Meal Tests The Meal in the World of the Sages אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקלי , 0 לתרגם , לאחםן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קסעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלק 0 רוני , אופ 0 י או מיכני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור By Hakibbutz Hameuchad Printed in Israel 2010 Publishing House Ltd ., Tel-Aviv כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאורוד בע"מ דפוס "חדקל" תל אביב תש"ע

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר